VietBF
Page 1 of 65 1 231151 Last »

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Member News | Tin thành viên (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=189)
-   -   Liên Khúc Thơ Vui (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225960)

Vo_Tam 02-12-2019 04:56

Liên Khúc Thơ Vui
 
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...5&d=1549947348
Chào cả nhà, nên T xin góc nhỏ để open Liên Khúc Thơ Vui. Chỉ cần trong 2 câu Lục Bát của ACE phải có 2 chữ T́nh Yêu. Mong ACE nhà ghé vào chơi vui vẻ nhé..:handshake::hafppy:


T́nh Yêu là cái chi chi
Để ta nhung nhớ mỗi khi đêm về.
:question2bz0::hafppy:

nangsom 02-12-2019 21:40

Quote:

Originally Posted by Vo_Tam (Post 3596000)
Chào cả nhà, nên T xin góc nhỏ để open Lục Bát T́nh Yêu. Chỉ cần trong 2 câu Lục Bát của ACE phải có 2 chữ T́nh Yêu. Mong ACE nhà ghé vào chơi vui vẻ nhé..:handshake::hafppy:


T́nh Yêu là cái chi chi
Để ta nhung nhớ mỗi khi đêm về.
:question2bz0::hafppy:

T́nh yêu không được... lề mề
Để khi đêm xuống trăm bề nhớ nhung. :hafppy:


Đùa thôi! mở hàng cho Sis đó! :nana:

wonderful 02-13-2019 20:26

T́nh yêu ! xin Chúa một đ́ều
Đừng đem nó đến hao ṃn thân con.


-----------------------------------------------------
T́nh yêu như xé con gà
Kẻ dành chéo cánh người ṃ phao câu.....

laongoandong 02-14-2019 14:14

Kinh nghiệm t́nh trường
 
T́nh là gi nhiều khi không mà có ?
Yêu làm ǵ cho nó mó như mưa
T́nh đêm khuya chưa chắc t́nh chung thủy
Yêu làm ǵ, nó quất ngựa truy phong
T́nh trong mơ gọi là t́nh trong mộng
Yêu dễ dàng ta gọi là t́nh ngông
T́nh cho không đời nay thật khó kiếm
Yêu v́ tiền nhan nhản con số đông

tbbt 02-15-2019 05:21

T́nh yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi t́nh:hafppy:
.................................................. ...........
.................................................. ...........

Vo_Tam 02-15-2019 06:10

T́nh anh như cánh chuồn chuồn
Yêu chi một thoáng để buồn cho nhau./.
:runawayel7:

wonderful 02-15-2019 13:11

T́nh yêu th́ phải đẹp trai
Không đô một túi..phải dài một gang.
:eek: :eek:

------------------------
T́nh yêu như trái cam sành
Trái tṛn bóng lưởng anh toan bẻ cành
Ngại rằng lột vỏ c̣n chua
Thôi th́ c̣n nhỏ anh cua để dành....
:hafppy: :hafppy:

wonderful 02-15-2019 21:12

Quote:

Originally Posted by Vo_Tam (Post 3597675)
T́nh anh như cánh chuồn chuồn
Yêu chi một thoáng để buồn cho nhau./.
:runawayel7:

Chuồn chuồn bay thấp th́ mưa
Nếu mà bay ngửa là chưa có chồng.
:handshake:

nangsom 02-15-2019 21:39

Quote:

Originally Posted by wonderful (Post 3597976)
Chuồn chuồn bay thấp th́ mưa
Nếu mà bay ngửa là chưa có chồng.
:handshake:

C̣n khi nó lái ṿng ṿng?
Chắc là nó đợi... anh nào vô ''cua''!

Nhưng mà bác đă bị thua.
V́ c̣n 2 chữ ''t́nh yêu'' ...đâu rồi????????? :) :hafppy:

wonderful 02-15-2019 21:46

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3597992)
C̣n khi nó lái ṿng ṿng?
Chắc là nó đợi... anh nào vô ''cua''!

Nhưng mà bác đă bị thua.
V́ c̣n 2 chữ ''t́nh yêu'' ...đâu rồi????????? :) :hafppy:

Bác đối cũng hay lắm nhưng vẫn không có t́nh yêu... :nana: :nana:
Tôi có t́nh yêu rồi nè......

T́nh anh như chim ngẩn đầu
Yêu em là bướm đậu đầu con chim...
:eek: :nana: :eek: :)


All times are GMT. The time now is 03:07.
Page 1 of 65 1 231151 Last »

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.06084 seconds with 9 queries