VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Khách sạn ‘tương lai’ ở Nhật Bản (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1286751)

florida80 10-20-2019 16:04

Khách sạn ‘tương lai’ ở Nhật Bản
 
1 Attachment(s)
20/10/2019

Một khách sạn công nghệ cao ở Nhật Bản trông cứ như trong phim khoa học viễn tưởng đă trở thành sự thật, với các ninja ảo ở quầy lễ tân, phần mềm nhận dạng khuôn mặt giúp theo dơi tâm trạng của khách và các dấu chân khủng long dẫn đến thang máy.
All times are GMT. The time now is 03:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03146 seconds with 9 queries