VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Yêu nhầm cô nàng có tâm hồn ăn uống (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1316398)

florida80 02-13-2020 22:47

Yêu nhầm cô nàng có tâm hồn ăn uống
 
1 Attachment(s)
Tom dẫn bạn gái đi ăn nhà hàng để kỷ niệm một năm yêu nhau. Sau khi dùng bữa chính, bạn gái Tom gọi phục vụ lại để kêu món tráng miệng:

- Anh cho tôi ba cốc kem nhé!

Tom trợn mắt nh́n bạn gái:

- Ḱa em, có hai người gọi ba cốc làm ǵ?
https://i.imgur.com/hGft13e.jpg
Bạn gái Tom ngạc nhiên:

- Ồ, anh cũng ăn nữa à? Vậy cho chúng tôi bốn cốc nhé!


<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">Thank for supporting N.Y 2020</marquee></marquee>


All times are GMT. The time now is 23:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03513 seconds with 9 queries