VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Funny Clips | Clip Vui Nhộn (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=242)
-   -   Video: Xem người biểu tnh Hong Kong xử l lựu đạn cay của Trung Cộng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1266436)

Gibbs 08-04-2019 21:29

Video: Xem người biểu tnh Hong Kong xử l lựu đạn cay của Trung Cộng
 
1 Attachment(s)
Kỹ năng xử l bom cay đ tăng ln 1 bậc.
Nhờ cng ơn dạy dỗ của cc anh cảnh st kim giang hồ.
Ra đường m xử l bom, luyện tinh thần đồng đội, BE WATER đy ny!!!
Chui v ci trại huấn luyện PLA để lm ci giống g cho ph đời tuổi trẻ kiu bạt!
Người VN hy học cch xử l lựu đạn cay của cc chiến binh Hong Kong !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bấm vo ảnh dưới để chạy Video

phokhuya 08-04-2019 21:36

Khng khen khng được. :):):)

saigonvietnam 08-04-2019 23:21

người hồng kong đ nhn thấy tấm gương miền nam việt nam bị cộng sản cưỡng chiếm gần 45 năm họ đ hiểu thế no l chế độ cộng sản ,v vậy họ buộc phải chiến đấu ngay by giờ, hay sẽ mi mi giống như miền nam việt nam by giờ khng bao giờ ngốc đầu ln được.

Hong Kong people have seen the example of South Vietnam being forced to occupy nearly 45 years of understanding what the communist regime is, so they are forced to fight now, or will forever be like the south Vietnam now never dumbs its head up.

香港人已经看到南越被迫占领将近45年来了解共产党政权的例子,所以他们现在被迫战斗,或者将永远像南越南 现在从不愚蠢起来。

tucodien 08-05-2019 00:58

quăn ra bao nhiu th tịt ngi bấy nhiu hahaha

qqquaker 08-05-2019 01:58

qu hay

wonderful 08-05-2019 10:41

Thấy tinh thần đấu tranh m pht thm...cn thanh nin ở vn th v...v.. :112: :112:


All times are GMT. The time now is 20:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03679 seconds with 9 queries