VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   NASA tổ chức đoàn đi bộ ra ngoài không gian cho các nữ phi hành gia (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283835)

Cupcake01 10-09-2019 08:24

NASA tổ chức đoàn đi bộ ra ngoài không gian cho các nữ phi hành gia
 
1 Attachment(s)
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đă chuẩn bị cho một chuyến đi bộ ngoài không gian mới với một êkíp gồm toàn nữ phi hành gia sau khi kế hoạch trước đó bị hủy bỏ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1570609433

Sau khi kế hoạch cho êkíp gồm toàn nữ phi hành gia thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian bị hủy bỏ vào tháng Ba, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đă chuẩn bị cho một chuyến đi bộ mới.

Hai nữ phi hành gia Christina Koch và Jessica Meir sẽ đi ra ngoài không gian trong ngày 21/10.

Hồi tháng 3 lẽ ra Koch đă đi bộ ngoài không gian với Anne McClain, người vừa trở về Trái đất. Tuy nhiên v́ lư do “thiếu hụt trang phục bảo hộ ngoài không gian vừa cỡ thân thể” McClain nên nhiệm vụ đă bị hủy bỏ. Koch sau đó ra ngoài không gian với nam phi hành gia Nick Hague.

Được biết Koch sẽ thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian trong tháng 10, trong đó chuyến cuối cùng là với Meir.

Koch đă đến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 14/3 năm nay. Cô sẽ ở lại trạm cho đến tháng 2/2020. Như thế, cô sẽ trở thành nữ phi hành gia Mỹ ở lại không gian làm nhiệm vụ lâu nhất từ trước tới nay.

Trước Koch, kỷ lục đang thuộc về Peggy Whitson, người dành 288 ngày sống trong không gian. Nam phi hành gia Mỹ nắm kỷ lục tương tự là Scott Kelly, người đă có 340 ngày sống và làm việc trên ISS.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 10:43.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02871 seconds with 9 queries