VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Hơn 51000 người VN được điều trị HIV (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1150987)

therealrtz 04-16-2018 15:23

Hơn 51000 người VN được điều trị HIV
 
1 Attachment(s)
Quỹ Ton cầu phng, chống AIDS, Lao v Sốt rt đ sử dụng 1000 tỷ để ti trợ Dự n phng, chống HIV/AIDS Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

Đy l nguồn lực hết sức quan trọng cho chương trnh phng chống HIV/AIDS năm nay. Trước đ, nhiều tổ chức quốc tế đ rt viện trợ cho cc hoạt động phng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Dự n triển khai tại 32 tỉnh, thnh phố c gnh nặng về HIV/AIDS cao gồm 30 tỉnh, thnh phố đ triển khai Dự n giai đoạn 2012-2017 v 02 tỉnh mới tham gia dự n l Sc Trăng v C Mau.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1523892087
Nhờ nguồn ti trợ ny, dự kiến hng năm c 51.000 người nhiễm HIV được điều trị ARV (ảnh minh họa)

Hoạt động chnh của dự n giai đoạn 2018-2020 bao gồm: Cc can thiệp dự phng (cung cấp bao cao su cho gi bn dm, người nhiễm HIV v người nghiện ma ty; cung cấp bơm kim tim sạch cho người nghiện chch ma ty; truyền thng thay đổi hnh vi v chuyển gửi đối tượng đch đến dịch vụ xt nghiệm HIV v cc dịch vụ lin quan khc); Tư vấn xt nghiệm HIV (xt nghiệm HIV tại cơ sở y tế; xt nghiệm khng chuyn; tự xt nghiệm); Chăm sc v điều trị HIV/AIDS (điều trị HIV/AIDS tại cộng đồng v trong một số trại giam; Dự phng ly truyền HIV từ mẹ sang con v nghin cứu cải tiến gim st tải lượng vi rt cho người nhiễm HIV điều trị ARV tại vng su, vng xa); Gim st đnh gi; Truyền thng; Cung ứng thuốc, sinh phẩm v vật phẩm y tế.

Dự kiến hng năm c khoảng 25.000 người được tiếp cận với cc can thiệp dự phng; khoảng 300.000 lượt người được xt nghiệm HIV v 51.000 người nhiễm HIV được điều trị ARV.

Therealrtz VietBF


All times are GMT. The time now is 19:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.12906 seconds with 9 queries