VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Mỹ sắp vỡ nợ đến nơi rồi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1259393)

therealrtz 07-09-2019 08:54

Mỹ sắp vỡ nợ đến nơi rồi
 
1 Attachment(s)
Đây là cảnh báo nóng. Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào tháng 9 năm nay. Hăng Bloomberg cho biết, trích dẫn báo cáo của Trung tâm Chính sách Bipartisan (BPC), Mỹ có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 9 do doanh thu thuế quá thấp.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1562662360

Ví dụ, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Mỹ có thể vượt quá giới hạn nợ công vào đầu tháng 9, nếu Quốc hội không quyết định nới rộng mức giới hạn này. Đồng thời, các chuyên gia trước đây đă dự đoán rằng Mỹ sẽ vượt quá mốc này chỉ trong tháng 10 - 11 năm 2019.

Lư do cho điều này là doanh thu thuế quá thấp, chỉ tăng 3% so với năm ngoái thay v́ 6% ước tính trước đó.

Ngoài ra, cần lưu ư rằng Hạ viện của Quốc hội Mỹ vào ngày 26/7 đang nghỉ phép, nhưng vấn đề tăng giới hạn nợ vẫn chưa được nêu ra.

Như người đứng đầu bộ phận chính sách kinh tế của BPC Shai Akabas nói, chính phủ không nên nghỉ phép mà không đưa ra quyết định tương ứng về khoản nợ của nhà nước. Theo ông, nếu không, Mỹ có nguy cơ không đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng.

Đầu năm 2019, nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đă vượt quá 22 ngh́n tỷ đô la. Ngoài ra, trong năm tài chính 2018, thâm hụt ngân sách Mỹ đă tăng 17% và đạt 779 tỷ USD. Người ta cho rằng đến năm 2020 con số này sẽ vượt quá 1 ngh́n tỷ. Đồng thời, nợ quốc gia có khả năng duy tŕ xu hướng tăng tốc, v́ chi tiêu của chính phủ hoàn toàn không được kiểm soát.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 06:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03626 seconds with 9 queries