VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   CHUYỆN NÀNG THIẾU NỮ TÊN NA (CORONA SONG) (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1328364)

florida80 03-25-2020 20:48

CHUYỆN NÀNG THIẾU NỮ TÊN NA (CORONA SONG)
 
1 Attachment(s)
MELODY: HOÀNG THI THƠ -
CHẾ LỜI & TR̀NH BÀY: EM TÊ *.*
Pḥng hơn chống


Bà vợ dặn ông chồng: Từ nay có rỗi th́ ông cứ ngồi ở nhà đóng kín các cửa lại, bật cái tivi lên mà xem. Đừng có túm năm, tụm bẩy bù khú, rượu chè rồi rước họa vào thân đấy
-Xuốt ngày lu lú ở nhà th́ ai chịu được. Mà bà cứ lo không đâu, mỗi người một cái khẩu trang che từ cầm qua hết mũi, cụ kị con nờ-cô-vi ( nCoV ) có đến đây cũng chỉ đứng mà khóc.
-Cứ cẩn thận đề pḥng. Từ mai ông có ra khỏi nhà phải đeo thêm đôi găng tay rồi chùm kín cái mũ len vào, mắt phải đeo kính, chân đi tất có thế mới yên tâm, rồi về đến nhà nhớ phải rửa tay bằng xà pḥng. Cái con nờ-cô-vi nó lơ lững trong không khí hở đâu là bám vào đấy. Nguy hiểm lắm.
- Đă thế th́ chẳng thèm ra ngoài, trừ bất đắc dĩ có việc. Buổi tối có đi đâu th́ vừa đi vừa “Ḥ kéo pháo” không tưởng bọn trộm chó nó đập chết đấy


All times are GMT. The time now is 05:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03402 seconds with 9 queries