VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Hai con hổ số phận khác nhau (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1457040)

troopy 04-16-2021 13:53

Hai con hổ số phận khác nhau
 
1 Attachment(s)
Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dă.

Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân ḿnh không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả: một con v́ đói mà chết, một con u sầu mà chết.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1618581196

Gợi ư nhỏ:

Có những lúc, mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân ḿnh, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những ǵ mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng.

Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới, hy vọng sau khi đọc những câu chuyện này, mọi lúc mọi nơi ai cũng có thể tự nhắc nhở bạn thân ḿnh vậy.

Một quư bà giàu có dùng tiền để người ăn mày gọi chó một tiếng ”cha”, sau khi nhận tiền người ăn mày nói: ”Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ!”…

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 16:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03806 seconds with 9 queries