VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   VN Tài liệu trên tay Tổng Trọng xuất hiện TV 14-5-2019 là tài liệu cũ năm 2018 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1244682)

Gibbs 05-15-2019 06:58

Tài liệu trên tay Tổng Trọng xuất hiện TV 14-5-2019 là tài liệu cũ năm 2018
 
3 Attachment(s)
Sau 1 tiếng ông tổng tịch xuất hiện trên tivi th́ các thánh soi phát hiện ra :
1/ Ghế ngồi có dây đai. Nên truyền h́nh sửa lại, cho ḍng chữ chạy ngay giữa màn h́nh trông rất vô duyên, để che cái đai chống ngă.
2/Tay đeo cái thiết bị điện tử đen kia để theo dơi mạch, tim.
3/ Cái văn bản phía sau ghi tháng 6/2018
4/ Bố trí pḥng họp sơ sài, mất búa liềm và tượng.
5/ Khả năng họp ở bệnh viện. Phía sau rèm xanh kia là 1 đoàn BS túc trực.
Quả là mị dân thời công nghệ khó nhể?
Nguồn Kiếm Thành

BÁO CÁO
Một Số T́nh H́nh Và Kết Quả Công Việc tháng 6 năm 2018 - Đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Thay mặt lănh đạo 4 Văn pḥng (Văn pḥng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ) các đồng chí lănh đạo chủ chốt đă thảo luận và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đă kết luận: Tháng 6 và nửa đầu tháng 5/2018, có nhiều ngày lễ kỷ niệm và sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng.


1. T̀NH H̀NH VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC THÁNG 6 / 2018.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1557903404

Văn pḥng quân ủy rất đơn giản. Không có các thiết bị điện tử mục đích chống nghe trộm, nghe lén.
Cuộc họp có 4 người Trần Quốc Vượng, Nguyễn Văn Nên, Kim Ngân, Xuân Phúc .
Rất vui khi " Người đốt ḷ" trở lại sau trận cảm nặng nhưng chỉ đạo minh mẫn. Xong vụ bộ QP, xong tp Đà Nẵng, xong HCM giờ Hà Nội đỏ lửa, Hải Pḥng xắp sửa, Quảng Ninh, Bắc Ninh lên thớt. VIN sẽ giải tŕnh vụ Vũ, anh Lâm sẽ đón anh Chung thành Lâm chung. Anh Phúc sẽ chỉ đọc...
Dự bác Vượng tiếp tục thay BT làm tiếp để kế vị, tiếp tục sự nghiệp đốt ḷ.

Hic.
Thach bán dầu.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1557903404

wonderful 05-15-2019 07:18

"....Văn pḥng quân ủy rất đơn giản....Rất vui khi " Người đốt ḷ" trở lại sau trận cảm nặng nhưng chỉ đạo minh mẫn... ".
Và xin giới thiệu luôn đây là người đốt ........dưới mái...TÔN.... :hafppy::hafppy::hafppy:

HonThienViet 05-15-2019 13:05

Lấy phim củ để chứng minh sức khơe trọng lú "ngon lành"....điều này chứng minh tụi Vc c̣n giữ truyền thồng sợ miệng đời thiên hạ nguyền rủa v́ trọng lú làm nhiều tội ác quá nên bị quả báo.

Thử nh́n xem cac lảnh tụ thế giới họ vào bệnh viện , báo chí nói sự thật vào bệnh viện, bệnh nặng thêm hay giảm đi th́ nói nặng thêm hay giảm đi.. ngủm củ tỏi th́ media họ nói đă về nước Chúa...vv ai mà làm ba cái tṛ dơ bẩn chưng phim củ ra che đậy ...

tacrang 05-15-2019 14:12


QueMe 05-15-2019 14:39

Xăo trá gian dối lường gạt là bản chất của cộng sản Việt nam từ xưa đến nay. Chỉ có người dân VN mới có thể chịu đựng hoặc chấp nhận những xăo trá gian dối lường gạt này để hy vọng được sống qua ngày, hy vọng không bị côn an đàn áp, hy vọng không bị côn đồ đe dọa hay đánh đập, và hy vọng ngày mai này những tên án bộ côn an côn đồ csvn đột nhiên lăn ra chết hết cho mọi người tô chức ăn mừng ngày đất nước thật sự thanh b́nh!

C̣n bây giờ, đi nhậu và hy vọng tiếp!

nangsom 05-15-2019 14:45

Quote:

Originally Posted by QueMe (Post 3648593)
Xăo trá gian dối lường gạt là bản chất của cộng sản Việt nam từ xưa đến nay. Chỉ có người dân VN mới có thể chịu đựng hoặc chấp nhận những xăo trá gian dối lường gạt này để hy vọng được sống qua ngày, hy vọng không bị côn an đàn áp, hy vọng không bị côn đồ đe dọa hay đánh đập, và hy vọng ngày mai này những tên án bộ côn an côn đồ csvn đột nhiên lăn ra chết hết cho mọi người tô chức ăn mừng ngày đất nước thật sự thanh b́nh!

C̣n bây giờ, đi nhậu và hy vọng tiếp!

Hôm nay chúc mừng...''thượng hoàng'' Quê mẹ, Vạn tuế! Haha,..

Nếu bác để ư kỷ coi chừng có dây phía trên trần nhà giật đó.
Giống như con rối vậy. :hafppy:

QueMe 05-15-2019 17:06

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3648598)
Hôm nay chúc mừng...''thượng hoàng'' Quê mẹ, Vạn tuế! Haha,..

Nếu bác để ư kỷ coi chừng có dây phía trên trần nhà giật đó.
Giống như con rối vậy. :hafppy:

Thank you all! :thankyou:


All times are GMT. The time now is 15:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04503 seconds with 9 queries