VietBF
Page 2 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Nỗi xấu hổ của ṇi giống Lạc Hồng cuồng Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1706564)

8 tàng 11-30-2022 21:24

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 4607646)
Xin thông báo tin mừng đến cho toàn thể quí vị cầm chuông.

Cái chuyện TRĂM NĂM NỮA, CHƯA CHẮC CÓ NGƯỜI THỨ 2!!! đúng là có thật.

Bất cứ ai cũng vậy mà, t́m một người thứ 2 giống như vậy bảo đảm là không có. Bác Hồ, bác Trump, cha mẹ quí vị, bất kể là ai ngay cả cô gái điếm trong hẻm cũng vậy luôn. Không có người thứ 2.

Cho nên bưng bợ đỉnh cao quá đáng làm mắc cỡ, gặp cha gặp mẹ th́ bảo rằng cho tụi bay chết bà đi chỉ có bác Trump mới là xứng đáng trăm năm? Thương cha mẹ một thương ông thương mười!

Được bác Hồ dạy dỗ tốt đẹp "V́ lợi ích trăm năm trồng người!" và Tập Cận B́nh đă trồng ra Donald Trump được hơn 80%, các chú thím cuồng thấy đúng bèn đem chữ trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh ra hăng hái trồng lên đầu bác Trump luôn hahaaaa...

https://i.gr-assets.com/images/S/com...l/58862277.jpg
https://www.intermati.com/forum/atta...mentid=1618858

:6::):6::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 23:26.
Page 2 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02756 seconds with 9 queries