VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nhà hàng TQ treo biển ‘chúc mừng’ Covid-19 đến với Mỹ, Nhật (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1328487)

Romano 03-26-2020 04:58

Nhà hàng TQ treo biển ‘chúc mừng’ Covid-19 đến với Mỹ, Nhật
 
1 Attachment(s)
Một nhà hàng ở TQ đă khiến dư luận phẫn nỗ khi treo biển ‘chúc mừng’ Covid-19 đến với Mỹ, Nhật. Động thái đáng lên án này ngay lập tức đă phải trả giá. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Tấm biểu ngữ phả*n cả*m được treo lên trong khoả*ng 2 giờ, lập tức bị chụp ảnh lại và nhậ*n sự ch*ỉ trí*ch kịch liệt của cộng đồng, người phụ trác*h cửa hàng bị sa thả*i.

Ḍng chữ - trên biểu ngữ treo ngày 23/3 trước một cửa hàng ở phố Taiyuan, Thẩm Dương, Trung Quốc -viết: "Nhiệt liệt chúc mừng dịc*h bện*h đă đến Mỹ - Nhật và hăy ở lại lâu dài ở đó".
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1585198667
Hui - người phụ trác*h nhà hàng nhượng quyền này - lập tức bị sa thả*i. Đây được xá*c định là nỗ lực thu hú*t khách hàng tự phát của cửa hàng, không thông báo với trụ sở chính. Chỉ sau hai giờ, tấm biểu ngữ bị gỡ xuống. Hui bị cảnh sá*t địa phương bắ*t giữ để điề*u tr*a thêm.

Công ty sở hữu thư*ơng hiệu này đă ra thông cá*o cho biết: "Chúng tôi xin lỗi sâu sắ*c v́ những ảnh hưởng tiê*u cự*c mà việc này đă gây ra".

Sự việc tạo làn sóng phẫ*n n*ộ lớn trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin về vụ việc.

Phần lớn người Trung Quốc tham gia các diễn đàn b́nh luận, họ cảm thấy rất xấ*u hổ. Số khác cho rằng, đây chỉ là hàn*h v*i thiếu hiểu biết của một thiểu số người Trung Quốc có chủ nghĩa dân tộc hẹp ḥi.

Đây không phải lần đầu, các cá nhân ở Trung Quốc có hàn*h độn*g quá khích như vậy. Hồi năm 2016, sau trận độn*g đất ở đảo Kyushu, Nhật Bản, một số nhà hàng, công ty Trung Quốc t́m cách kiế*m lời dựa trên tâ*m l*ư chống Nhật bằng cách treo biển quảng cá*o gi*ảm giá "ăn mừng độn*g đất ở Nhật Bản".

dzuca 03-26-2020 07:50

hành động của kẻ hèn như việt cộng

francesco 03-26-2020 08:15

tieng viet bay gio co ca hoa thi nua
chac la ngon ngu tuong lai

St-Valentine 03-26-2020 13:47

Quote:

Originally Posted by francesco (Post 3872976)
tieng viet bay gio co ca hoa thi nua
chac la ngon ngu tuong lai

Trước khi nói người khác hăy nh́n lại ḿnh trước đă.
Bạn viết tiếng Việt có bỏ dấu cho đúng chưa ?


All times are GMT. The time now is 13:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03569 seconds with 9 queries