VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Bác sĩ, giáo viên, nhân viên văn pḥng ở Việt Nam đều tham gia bán bảo hiểm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396640)

florida80 10-16-2020 20:12

Bác sĩ, giáo viên, nhân viên văn pḥng ở Việt Nam đều tham gia bán bảo hiểm
 
1 Attachment(s)
10/16

in Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 15 tháng 10 năm 2020 loan tin, dữ kiện của cơ quan Cai quản và giám sát bảo hiểm thuộc bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam cho biết, tính đến năm 2019, Việt Nam có hơn 1 triệu người trong tổng số hơn 96 triệu dân làm việc trong ngành bảo hiểm.

Như vậy, cứ trung b́nh 100 người dân th́ có gần 1 người làm công việc liên quan đến bảo hiểm, với trung b́nh mỗi ngày có 340 người mới tham gia vào công việc bảo hiểm. Những người tham gia vào công việc bán bảo hiểm rất đa dạng, từ những người làm việc trong ngành ngân hàng, bất động sản, dược phẩm, nhân viên y tế, giáo viên và nhiều ngành nghề khác.

Dữ kiện từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cung cấp, tính đến giữa năm 2020, đă có hơn 12 triệu hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, tức đă có hơn 12 triệu người tham gia bảo hiểm. Theo một nhân viên bán bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang c̣n rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, trên thực tế, trong nhiều năm qua, một bộ phận người dân Việt Nam luôn có ác cảm với ngành bảo hiểm do những bê bối mà ngành bảo hiểm mang lại cho khách hàng như đe doạ, chửi bới khách hàng khi xảy ra tranh chấp hợp đồng, hoặc cố vấn không đúng với hợp đồng để lừa những người ít hiểu biết kư hợp đồng.

https://i.imgur.com/VhSqrAh.jpg


Tư vấn bảo hiểm- Nguồn hình FWD_Tuổi trẻ
Một tài khoản mang tên Trí Dũng Đặng b́nh luận trên báo Tuổi trẻ rằng, ông Dũng đang là giáo viên, bản thân ông không thích làm bảo hiểm nhưng cũng bị lănh đạo nhà trường ép phải bán bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế cho học sinh. Nếu ông không thực hiện theo yêu cầu này th́ sẽ bị lănh đạo nhà trường trách phạt. Ông Dũng kết luận rằng, nếu giáo viên không bán bảo hiểm th́ không được yên thân.


All times are GMT. The time now is 09:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03556 seconds with 9 queries