VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Theo Dấu Giy S "Anh Hng Tử Kh Hng Bất Tử" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396693)

florida80 10-17-2020 01:28

Theo Dấu Giy S "Anh Hng Tử Kh Hng Bất Tử"
 
1 Attachment(s)
Trong suốt cuộc chiến bảo vệ sự an bnh, tự do v dn chủ của Miền Nam Việt Nam, dấu giy s của những người lnh Việt Nam Cộng Ha đ in đậm trn khắp bốn vng chiến thuật. Thật kh để diển tả hết được những gian khổ, hy sinh v chịu đựng m cha ng chng ta đ đi qua.

Hơn 20 năm khi lửa, cũng đ đủ tn khốc để hnh dung về sự can trường của cc chiến binh kiu hng VNCH, m đ l những hnh ảnh c động nhất của lịch sử, m thế hệ trẻ chng ti cần khắc ghi, gn giữ v lưu truyền. Theo gt giy s của người lnh VNCH l sự bắt đầu của hiện tại, m chng ti sẽ đi tm về qu khứ với những chn dung người lnh VNCH, m cc thế hệ hm nay v mai sau cần c trch nhiệm di theo v ghi lại, v đ l danh dự, l niềm tự ho cho chnh nghĩa cao đẹp VNCH: Bảo Quốc v An Dn trong chiều di lịch sử cho Tổ Quốc v Dn Tộc Việt Nam.
https://i.imgur.com/j4iPbo6.pnghttps://i.imgur.com/wsUYvAB.png
Xin được tri n thế hệ cha ng, người lnh Việt Nam Cộng Ha. Anh Hng Tử, Kh Hng Bất Tử.

Trận K Tum (1968)

Trận Đồi 31 Hạ Lo (1971)
Trận Đm Be (1971)
Trận Đồi Charlie (1972)
Trận Cửa Việt (1973)
Trận Sa Huỳnh (1973)
Trận Thượng Đức (1974)
Trận Ph Ct (1974)
Triệt Thoi Cao Nguyn (1975)
Trận Si Gn (1975)
Chuẩn tướng L Văn Hưng (1975)
Chuẩn tướng L Nguyn Vỹ (1975)
Chuẩn tướng Trần Văn Hai (1975)
Thiếu tướng Phạm Văn Ph (1975)
Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam (1975)


Cc bạn vo youtube xem nh

Ai muốn Link DL cho biết*.... *

Cảm ơn gh đọc STBN Phng Sự mới ra..

Tin tức 10-25-2020 14:38

:6::6::thankyou::thankyou:


All times are GMT. The time now is 01:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03709 seconds with 9 queries