VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Fan Trump giả vờ là voter của Bi bẩn ra đường thử ḷng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396826)

luyenchuong3000 10-17-2020 14:40

Fan Trump giả vờ là voter của Bi bẩn ra đường thử ḷng
 
1 Attachment(s)
UNDERCOVER CHO BIDEN. Cuộc Săn Tuyệt vọng dành cho những người ủng hộ Joe Buồn ngủ!

Những người ủng hộ Real Biden đâu rồi? Không ai tôi nói để ủng hộ anh ấy. Tôi cần hiểu LÀM THẾ NÀO & TẠI SAO họ ủng hộ Joe buồn ngủ! Đó không phải là tất cả các cuộc thăm ḍ ư kiến giả. AI ĐÓ PHẢI THÍCH ANH NÀY? Không chỉ ghét Trump mà thực sự ủng hộ Biden? Thời gian dành cho UNDERCOVER MIDGE! Tôi đă hóa trang thành một ′′ người ủng hộ ′′ Biden và hướng thẳng đến khu vực Bluest, hầu hết Đảng Dân chủ Houston. Những ǵ xảy ra tiếp theo là cả hai điều bất ngờ & tuyệt vời! Vâng trừ khi bạn thực sự ủng hộ Joe Biden!

UNDERCOVER FOR BIDEN. The Desperate Hunt for Sleepy Joe Supporters!
Where are the REAL Biden supporters? No one I speak to supports him. I need to understand HOW & WHY they support Sleepy Joe! It can’t all be fake polls. SOMEONE must like this guy? Not just hate Trump but actually SUPPORT Biden? Time for UNDERCOVER MIDGE! I disguised myself as a Biden “supporter” & headed straight to the bluest, most Democrat area of Houston. What happened next was both surprising & amazing! Well unless you actually do support Joe Biden!

XIII 10-17-2020 14:53

Nice —

A man said:” I’ll vote for Trump because I care about the country.”

Không ai biết 47 năm của Biden đă cống hiến được ǵ. Vậy kết luận là người ủng hộ Biden chỉ muốn phá đất nước này.


All times are GMT. The time now is 19:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03278 seconds with 9 queries