VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   TIỀN! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396832)

goodidea 10-17-2020 14:48

TIỀN!
 
1 Attachment(s)
1. Tiền, không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm được thời gian. Đứa đi xe đạp, cố gắng thế nào, cũng không nhanh bằng thằng ngồi phi cơ.
2. Tiền, không mua được sức khoẻ, nhưng mua được phương pháp chữa bệnh tốt nhất.
3. Tiền, không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất có thể thu gọn lại vấn đề.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602946041

4. Nhà lá hay nhà lầu, quan trọng vui vẻ sống với nhau. Nhưng mà phong ba băo tố, sấm chớp mưa giăng, vẫn là nhà lá bị thiệt tḥi trước tiên.
5. Có tiền chưa chắc sẽ hạnh phúc. Nhưng cũng không ai nói không tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền th́ đảm bảo được không khốn khó. Không tiền th́ vừa khốn khó vừa không đảm bảo được hạnh phúc.
6. Tiền cũng không có vai tṛ ǵ quá quan trọng. Chỉ là, có tiền th́ có quyền lựa chọn cuộc sống.
7. Tiền không mua được t́nh yêu, nhưng ai đủ dũng cảm để bên nhau mà không có tiền. Hôn nhân đổ vỡ chủ yếu xuất phát từ “tiền”.
8. Tiền không mua được đam mê nhưng không ai làm việc v́ đam mê mà không cần tiền.
9. Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền th́ không có ǵ cả.
Vậy thôi !

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 23:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03212 seconds with 9 queries