VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   NYT - THE SELF-DEALING ADMINISTRATION (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396899)

cha12 ba 10-17-2020 20:34

NYT - THE SELF-DEALING ADMINISTRATION
 
1 Attachment(s)
10/17/20

THE SELF-DEALING ADMINISTRATION
BY MICHELLE COTTLE - NYT
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1602966879

Biên dịch: HoaiLinh NgocDuong

Chiến dịch tái tranh cử của Donald Trump đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai.

Nhiệm kỳ tồi tệ của ông Trump đă gây thiệt hại nặng nề cho Hoa Kỳ trong nước và trên toàn thế giới.

Ông đă lạm dụng quyền lực của chức vụ của ḿnh và phủ nhận tính hợp pháp của các đối thủ chính trị của ḿnh, phá vỡ các chuẩn mực đă gắn kết quốc gia với nhau trong nhiều thế hệ.

Ông đă gộp lợi ích công cộng thành lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi ích chính trị của ḿnh. Ông đă thể hiện một cách ngoạn mục đối với cuộc sống và quyền tự do của người Mỹ. Ông là một người đàn ông không xứng đáng với chức vụ mà Ông nắm giữ.

Ban biên tập không cáo buộc một tổng thống được bầu hợp lệ.
Trong nhiệm kỳ của ông Trump, chúng tôi đă chỉ ra chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài ngoại của ông ấy.

Chúng tôi đă chỉ trích sự phá hoại của ông ta đối với sự đồng thuận sau chiến tranh, một hệ thống liên minh và các mối quan hệ trên toàn cầu mà việc thiết lập và duy tŕ phải tốn rất nhiều sinh mạng.

Chúng ta đă lặp đi lặp lại những lời hùng biện gây chia rẽ và những cuộc tấn công ác ư của ông ấy đối với những người công dân Mỹ.
Tuy nhiên, khi Thượng viện từ chối kết tội tổng thống v́ hành vi lạm dụng quyền lực và cản trở rơ ràng, chúng tôi đă khuyên các đối thủ chính trị của ông tập trung sự phẫn nộ của họ vào việc đánh bại ông tại cuộc bỏ phiếu.

Ngày 3 tháng 11 có thể là một bước ngoặt.

Đây là một cuộc bầu cử về tương lai của đất nước và việc công dân của đất nước Hoa Kỳ muốn chọn con đường nào

Nguyên văn :

Donald Trump’s re-election campaign poses the greatest threat to American democracy since World War II.

Mr. Trump’s ruinous tenure already has gravely damaged the United States at home and around the world. He has abused the power of his office and denied the legitimacy of his political opponents, shattering the norms that have bound the nation together for generations.

He has subsumed the public interest to the profitability of his business and political interests. He has shown a breathtaking disregard for the lives and liberties of Americans. He is a man unworthy of the office he holds.

The editorial board does not lightly indict a duly elected president. During Mr. Trump’s term, we have called out his racism and his xenophobia. We have critiqued his vandalism of the postwar consensus, a system of alliances and relationships around the globe that cost a great many lives to establish and maintain.

We have, again and again, deplored his divisive rhetoric and his malicious attacks on fellow Americans. Yet when the Senate refused to convict the president for obvious abuses of power and obstruction, we counseled his political opponents to focus their outrage on defeating him at the ballot box.

Nov. 3 can be a turning point.

This is an election about the country’s future, and what path its citizens wish to choose.

Just call it the Trump swamp.

Links:
https://www.nytimes.com/2020/10/16/opinion/trump-corruption.html

wonderful 10-17-2020 20:47

"Đây là một cuộc bầu cử về tương lai của đất nước và việc công dân của đất nước Hoa Kỳ muốn chọn con đường nào."

Chờ câu trả lời của đại đa số dân mỹ...dân mỹ hiểu biết c̣n nhiều lắm...chứ đâu phải mít vàng có mấy đứa mà tưởng như có ảnh hưởng tới đất nước này lắm...lầm to rồi bây ơi.!


All times are GMT. The time now is 00:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03942 seconds with 9 queries