VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Trump đang phá hoại nền dân chủ, đừng v́ ông ta mà ở tù. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396900)

cha12 ba 10-17-2020 20:44

Trump đang phá hoại nền dân chủ, đừng v́ ông ta mà ở tù.
 
1 Attachment(s)
10/17/20

Trump is pushing democracy to the limit and beyond. Don't go to prison for him
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1602967469

If you subvert our democracy, your acts will neither be forgotten nor forgiven. Sooner or later, justice will find you, even if Trump wins reelection.

By: Chris Truax , Opinion columnist

Tóm lược: Tâm Chanh Nguyen

Đây là bài viết của một luật sư theo đảng CH (Republican Chris Truax, an appellate lawyer) để nhắc nhở những ai nghe lời xúi dục của Trump vi phạm luật pháp Mỹ sẽ bị tù tội vô ích....Ông ta viết:

“Nếu bạn phá hoại nền dân chủ của chúng tôi, hành vi của bạn sẽ không bị lăng quên và cũng không được tha thứ. Không sớm th́ muộn, công lư sẽ t́m thấy bạn, ngay cả khi Trump thắng cử.”

“If you subvert our democracy, your acts will neither be forgotten nor forgiven. Sooner or later, justice will find you, even if Trump wins reelection.”...

Và ông ta kết luận:

“Cuối cùng, không những chỉ có những thành tŕ bảo vệ tự do của Mỹ đang được thử nghiệm. Người Mỹ cũng đang được thử nghiệm. Chúng ta đang sống trong một thời điểm đặc biệt. Vào ngày 3 tháng 11, chúng ta có một sự lựa chọn để thực hiện, không chỉ giữa các ứng cử viên, mà là giữa các giá trị dân chủ, c̣n mặt khác là sự sợ hăi và tức giận. Hăy chọn một cách khôn ngoan. Tất cả chúng ta sẽ sống với những lựa chọn đó trong một thời gian rất dài.”

“In the end, it isn’t just America’s guardrails that are being tested. Americans are being tested. We live in a particular time. On Nov. 3, we have a choice to make, not just between candidates, but between democratic values on one hand, and fear and anger on the other. Choose wisely. We are all going to live with those choices for a very long time.”...

Links:
https://www.usatoday.com/story/opinion/2020/10/17/trump-pushing-democracy-limit-dont-break-laws-for-him-column/3657668001/

wonderful 10-17-2020 20:52

"“Nếu bạn phá hoại nền dân chủ của chúng tôi, hành vi của bạn sẽ không bị lăng quên và cũng không được tha thứ. Không sớm th́ muộn, công lư sẽ t́m thấy bạn, ngay cả khi Trump thắng cử.”

C̣n nếu không thắng cử th́....trump cũng theo tụi bây đi vô tù.

thangtram 10-17-2020 20:57

Nội chiến à ? Càng vui ! Tui có hỏi KKK rồi, tụi nó mong chờ cái ngày này từ hơn 200 năm nay, công t́nh mua súng đạn trữ hổm rày...kêu đăng lính uưnh VC th́ chạy mất dzép hơn ai hết, uưnh Kim Chi people th́ cũng vậy, sang Iraq, Afghanistan cũng 0 khá ǵ hơn : nhưng bắn chết đồng hương th́ dạ có em ! Ước ǵ khi bảo vệ thánh th́ đạn có lạc 0 nhỉ ? Thánh nhân hay đăi kẻ khù khờ mà lỵ !

LangTu742010 10-17-2020 21:13

"đừng v́ ông ta mà ở tù" : Nếu suy nghĩ được như vậy th́ đă không có Trump ngày hôm nay. Cuồng tín và cuồng giáo rất nguy hiễm

cha12 ba 10-17-2020 21:26

Quote:

Originally Posted by thangtram (Post 4067044)
Nội chiến à ? Càng vui ! Tui có hỏi KKK rồi, tụi nó mong chờ cái ngày này từ hơn 200 năm nay, công t́nh mua súng đạn trữ hổm rày...kêu đăng lính uưnh VC th́ chạy mất dzép hơn ai hết, uưnh Kim Chi people th́ cũng vậy, sang Iraq, Afghanistan cũng 0 khá ǵ hơn : nhưng bắn chết đồng hương th́ dạ có em ! Ước ǵ khi bảo vệ thánh th́ đạn có lạc 0 nhỉ ? Thánh nhân hay đăi kẻ khù khờ mà lỵ !

Quote:

Originally Posted by LangTu742010 (Post 4067052)
"đừng v́ ông ta mà ở tù" : Nếu suy nghĩ được như vậy th́ đă không có Trump ngày hôm nay. Cuồng tín và cuồng giáo rất nguy hiễm

:thankyou::handshake:
Bọn Pround Boys hăm rồi đó.

The.Cuong 10-17-2020 21:57

Những người cuồng TT Trump th́ nghĩ ngược lại. Họ là Chính, c̣n người chống Trump là Tà. Chỉ khi nào TT Trump rời ghế và bị luận tội theo pháp luật. Lúc đó, có thể họ sẽ sát nhập với KKK để nói chính nghĩa?

Diệt Chó Điên 10-18-2020 00:47

USA today là đài thổ tả, fake news man.
Ai iu Chum, Ai mến Chum ....

cha12 ba 10-18-2020 02:46

Quote:

Originally Posted by Diệt Chó Điên (Post 4067232)
USA today là đài thổ tả, fake news man.
Ai iu Chum, Ai mến Chum ....

:hafppy::hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
th́ ḿnh là thổ tả coi báo thổ tả nghe đài thổ tả...bác Châm qua tiểu bang thổ tả vận động gây quỹ....hahahahha

wonderful 10-18-2020 03:41

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 4067308)
:hafppy::hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
th́ ḿnh là thổ tả coi báo thổ tả nghe đài thổ tả...bác Châm qua tiểu bang thổ tả vận động gây quỹ....hahahahha

Lợi dụng đi gây quỷ ở tiểu bang thổ tả...chứ thật ra đi thăm đám cuồng kêu gọi nó quậy cho nhiều..rồi cũng vô ích...v́ tất cả đám đó chắc phải dọn nhà qua mể ở nếu trump té ghé!

Baby_Balloon 10-18-2020 13:01

..đừng v́ ông ta mà ở tù ư ? Tử v́ đạo xưa rồi, démodé rồi, 2020 Tử V́ Trâm mới hoành bánh tráng !


All times are GMT. The time now is 19:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04270 seconds with 9 queries