VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   TT TRUMP THẮNG NỮA TẠI TỐI CAO PHÁP VIỆN (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396931)

luyenchuong3000 10-17-2020 23:06

TT TRUMP THẮNG NỮA TẠI TỐI CAO PHÁP VIỆN
 
1 Attachment(s)
Ngưng kiểm tra dân sốhttps://www.vietbf.com/forum/attachm...6&d=1602976015
Trong một phán quyết 7-1, Tối Cao Pháp Viện cho phép chính quyền Trump ngưng kiểm tra dân số đúng theo luật hiện hành, tức là có thể chấm dứt ngày 15/10. Hai thẩm phán cấp tiến, ông Stephen Breyer và bà Elena Kagan đồng ư với đa số bảo thủ. Bà Sonia Sotomayor bênh vực khối đồng hương gốc Mễ nên muốn gia hạn. Phe DC đă viện cớ đang bị dịch gây khó khăn nên xin gia hạn việc kiểm tra dân số cho tới mùa xuân năm tới luôn, trong hy vọng họ sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 này, qua năm tới, kiểm soát được cả hành pháp lẫn lập pháp, thay đổi thể thức kiểm tra để tính luôn tất cả di dân lậu là dân Mỹ, là điều không có trong thể thức hiện hữu.
Việc tính thêm di dân lậu hết sức quan trọng cho đảng DC, v́ những tiểu bang đông di dân lậu như Cali, New York, Arizona, New Mexico,… sẽ có được thêm dân số, nghĩa là được thêm tiền trợ cấp của liên bang, được thêm số dân biểu tiểu bang cũng như liên bang, và nhất là được thêm cử tri đoàn bầu tổng thống.
https://www.foxnews.com/politics/sup...s-couont-early

anhhaila 10-17-2020 23:13

Chuyến nầy DC lại thất vọng thêm lần nữa .

:hafppy::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 00:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03160 seconds with 9 queries