VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Niềm hạnh phúc của ĐỢI (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283876)

troopy 10-09-2019 13:05

Niềm hạnh phúc của ĐỢI
 
1 Attachment(s)
Ba mẹ lấy nhau không có t́nh yêu. Ngày c̣n thơ, thức giấc nửa đêm tôi thường nghe mẹ thở dài và khóc trong đêm vắng. Mẹ đợi ba…

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1570626319

Ngày tôi vào đại học cũng là lúc ba không bao giờ về nhà nữa, ông đi với người đàn bà khác. Mẹ cười buồn:
– Mẹ không phải đợi nữa.

Lần đầu tiên về thăm nhà tôi thảng thốt khi nh́n mắt mẹ mừng rưng rưng bao nhiêu nỗi nhớ mong chờ đợi con.
– Mẹ ơi, cả đời mẹ phải đợi!
– Đôi khi đợi là một hạnh phúc, con ạ!

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 05:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.15192 seconds with 9 queries