VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nga tiếp tục nhận dữ liệu về các hoạt động quân sự-sinh học của Mỹ ở Ukraina (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1625561)

nguoiduatinabc 05-14-2022 15:05

Nga tiếp tục nhận dữ liệu về các hoạt động quân sự-sinh học của Mỹ ở Ukraina
 
1 Attachment(s)
Nga tiếp tục nhận được bằng chứng về các hoạt động quân sự-sinh học của Mỹ trên lănh thổ Ukraina. Trong hai tháng qua kể từ lần họp trước, một số bằng chứng mới xuất hiện. Tất cả những tài liệu này đă được Nga công bố trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Chúng tôi tiếp tục nhận được bằng chứng tài liệu cực kỳ đáng lo ngại cho thấy Bộ Quốc pḥng Mỹ trực tiếp tham gia vào việc thực hiện các dự án nguy hiểm trong lĩnh vực sinh học ở quốc gia này (Ukraina), có dấu hiệu của một chương tŕnh sinh học quân sự bí mật".

Ông tuyên bố các hoạt động này được thực hiện ở trung tâm Đông Âu và biên giới phía tây của Nga, tạo ra mối đe dọa thực sự đối với an toàn sinh học của đất nước, khu vực và toàn thế giới.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1652540710

"Cả Ukraina và Hoa Kỳ đều không gửi bất kỳ thông tin nào về nó cho LHQ trong báo cáo của họ do BTWC quy định trong khuôn khổ các biện pháp xây dựng ḷng tin liên quan".

Theo ông, chỉ có chiến dịch đặc biệt của Nga mới có thể ngăn chặn hoạt động nguy hiểm này.


All times are GMT. The time now is 16:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03209 seconds with 9 queries