VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nữ y tá cuối cùng cũng thừa nhận khai báo sai quanh cái chết của Maradona... (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1411056)

Cupcake01 11-28-2020 11:47

Nữ y tá cuối cùng cũng thừa nhận khai báo sai quanh cái chết của Maradona...
 
1 Attachment(s)
Lời khai lần thứ nhất và thứ hai của nữ y tá Dahiana Gisela Madrid quanh cái chết của Maradona không giống nhau.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1606564010

Trong bản báo cáo thứ hai về buổi sáng trước khi Maradona qua đời (25/11), nữ y tá Dahiana Gisela Madrid viết: "Nhận nhiệm vụ lúc 06h30, bệnh nhân đang nghỉ ngơi. 07h30, có tiếng đi lại của bệnh nhân trong pḥng và tiểu tiện ở pḥng vệ sinh. 08h30, bệnh nhân vẫn đang nghỉ ngơi...".

Trong khi trước đó, nữ y tá này lại khai rằng vào lúc 06h30 khi tới nhận nhiệm vụ, cô có trực tiếp vào pḥng để kiểm tra Maradona. Madrid khai rằng công ty Medidom đă bắt cô phải báo cáo sai sự thật về lần cuối nh́n thấy Cậu bé vàng.

Vào lúc 11h55, sau khi gọi nhiều lần mà không thấy Maradona hồi đáp, bác sĩ tâm thần Susana Cosachov và nhà tâm lư học Carlos Diaz đă vào pḥng. Lúc 12h10, nữ y tá Madrid thấy mạch của Maradona không c̣n đập và bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Lúc 12h17, cuộc gọi cấp cứu đầu tiên từ điện thoại của nữ y tá là tới công ty Swiss Medical, 11 phút sau th́ xe cấp cứu của công ty này tới nơi.

Trước đó vào lúc 12h16, bác sĩ riêng của Maradona có gọi đến cho 911 để yêu cầu xe cấp cứu nhưng không nói rơ là cho Maradona.

Hiện nhiều cuộc điều tra quanh cái chết của Cậu bé vàng vẫn đang được diễn ra.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 11:04.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04235 seconds with 9 queries