VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Tổng thống Biden đề cử người gốc Á đầu tiên làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1921844)

trungthuc 06-08-2024 17:57

Tổng thống Biden đề cử người gốc Á đầu tiên làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam
 
1 Attachment(s)
Mới chỉ có đề cử người ra, c̣n chờ Thượng Viện xem xét có cho thông qua hay không, vậy mà có lắm lời bàn luận không thân thiện, nặng mùi kỳ thị màu da, sắc tộc, đúng là ấu trỉ và vô lối!! Chi bằng xóa cho êm chuyện, kẻo lại "bất ngờ" bị ném vào nơi "không lành mạnh" như đă từng xảy ra!!

NguoiTânĐinh 06-08-2024 18:47

Wow.... Để một thằng gốc chệt làm đại sứ ở xứ Việt Cộng... Cho rằng thằng "TT" Mỹ BịĐần bị nhược trí th́ quả thực là understatement (tao đéo biết tiếng Việt dịch ra sao).... Mẹ bố tiên sư....

Minhrau 06-09-2024 02:33

thằng nầy chắc làm đại xứ được vài tháng

cner01 06-09-2024 14:17

Gốc á ăn hối lộ càng nhanh. Thằng đại sứ gốc nào gặp v+ cũng ăn hối lộ hết.

chaudcold 06-10-2024 03:30

Thôi xong rách việc , một ông Việt c̣n ok chứ ông tầu trệt th́ hỏng việc ...

8 tàng 06-10-2024 04:32

Quote:

Originally Posted by chaudcold (Post 4913797)
Thôi xong rách việc , một ông Việt c̣n ok chứ ông tầu trệt th́ hỏng việc ...

Việt nào ?Việt cộng à ?hay VNCH nếu VNCH th́ có thể dễ dàng làm nhiệm vụ đó không ? Dễ cho Việt cộng th́ bị người Việt quôc gia chửi ,c̣n khó khăn với chúng th́ không làm được ǵ .
Với lại người Việt miền Nam th́ cũng gọi là Việt cộng à ?Nếu đa số không phải th́ người Tàu Đài Loan và Tàu Hồng Kông cũng đa số đều không chấp nhận Tàu cộng .


All times are GMT. The time now is 16:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04248 seconds with 9 queries