VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Lời khai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30 ngh́n tỷ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1922742)

Romano 06-11-2024 08:19

Lời khai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30 ngh́n tỷ
 
1 Attachment(s)
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số “át chủ bài” đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 ngh́n tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 – 2020, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán.

Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay c̣n dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng. CQĐT xác định người bị hại là 35.824 trái chủ sở hữu 25 mă trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra tại thời điểm ngày khởi tố vụ án (7/10/2022).

Theo lời khai của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tại CQĐT, năm 2018, bà Lan được cấp dưới báo cáo việc Ngân hàng SCB phải chịu áp lực trả lăi cho dân, trả nợ nhiều khoản tài chính c̣n tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012.Mặt khác, năm 2017, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đă thanh tra Ngân hàng SCB. Kết quả thanh tra đă đưa SCB từ một ngân hàng được hỗ trợ để tái cơ cấu thành ngân hàng hoạt động b́nh thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác, dẫn đến hoạt động của Ngân hàng SCB lâm vào bế tắc.

Lúc này, bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lư các khoản nợ, giúp SCB vượt qua khó khăn.

Bà Lan khai rằng, khi đó bà đă đồng ư chủ trương cho sử dụng Công ty An Đông để phát hành trái phiếu.

Ban đầu bà Phương Hồng đề xuất phát hành trái phiếu Công ty An Đông từ 10.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng, nhưng sau đó, do t́nh h́nh thực tế phát sinh nhiều áp lực tài chính nên đă phát hành trái phiếu Công ty An Đông lên tới 25.000 tỷ đồng cùng nhiều công ty khác.

Bà Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TPHCM để mời một số “át chủ bài” đến bàn chuyện.

Cụ thể, bà Lan đă mời ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch SCB; ông Vơ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB; bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc SCB; ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SVSI và ông Hồ Bửu Phương, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đến ăn cơm.

Trong bữa cơm, bà Lan ra chủ trương đồng ư cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của Ngân hàng SCB, giao cho các cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện.

Trong đó, ông Vơ Tấn Hoàng Văn có vai tṛ chỉ đạo, điều hành Ngân hàng SCB triển khai thực hiện việc giới thiệu, tư vấn, bán trái phiếu do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành cho người dân.

Bà Nguyễn Phương Hồng có vai tṛ chủ tŕ, phối hợp với các bên liên quan để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối ḍng tiền và sử dụng tiền thu được từ huy động trái phiếu; quản lư, theo dơi việc sử dụng tiền. Các “át chủ bài” khác cũng được phân công cụ thể từng việc khác nhau.

Cam kết khắc phục hậu quả của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát

Quá tŕnh làm việc với CQĐT, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trái quy định của pháp luật v́ không dùng tiền bán trái phiếu để đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu trả nợ cho trái chủ mà dùng để xử lư khủng hoảng tài chính của SCB, dẫn đến không có khả năng chi trả.

Bà Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của ḿnh, trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng các h́nh thức sau:

Sử dụng toàn bộ tiền, tài sản của bà Lan đă bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền, tài sản mà TAND TPHCM đă tuyên các cá nhân, tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lăi trái phiếu cho các trái chủ.

Ngoài ra, bà Lan mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu của các công ty này cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo việc trả hết nợ và lăi trái phiếu cho người dân.


All times are GMT. The time now is 16:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04150 seconds with 9 queries