VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Chính sách đối ngoại của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong nhiệm kỳ 3 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1922769)

Romano 06-11-2024 08:53

Chính sách đối ngoại của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong nhiệm kỳ 3
 
1 Attachment(s)
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar ngày 11/6 đă đưa ra những cách tiếp cận để giải quyết mối quan hệ với Trung Quốc và Pakistan. Đây là những công bố đầu tiên về chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong nhiệm kỳ thứ 3 của Thủ tướng Narendra Modi.
Theo các phát biểu mới nhất của ông Jaishankar, New Delhi sẽ tập trung vào việc t́m kiếm giải pháp trong "các vấn đề biên giới" với Bắc Kinh và "chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới" với Islamabad. Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông Jaishankar cho biết, mối quan hệ của Ấn Độ với hai quốc gia láng giềng này là khác biệt và nhiều thách thức.Đối với Trung Quốc, ông Jaishankar nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp lănh thổ thông qua các kênh đối thoại và ngoại giao, phản ánh cam kết của Ấn Độ trong việc giải quyết các vấn đề biên giới. Điều này đặc biệt quan trọng sau các vụ đụng độ tại thung lũng Galwan hồi năm 2020. Ấn Độ đă tái khẳng định quan điểm nhất quán và tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để t́m kiếm giải pháp khả thi.

Trong khi đó, đề cập đến vấn đề khủng bố xuyên biên giới từ Pakistan, Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar nhấn mạnh quyết tâm của Ấn Độ trong việc không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố và yêu cầu Pakistan tạo ra một môi trường không có khủng bố, thù địch hay bạo lực.

Bên cạnh đó, ông Jaishankar bày tỏ sự lạc quan rằng dưới sự lănh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, bản sắc của Ấn Độ sẽ được củng cố. Mục tiêu của Ấn Độ là trở thành thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) trong ṿng 5 năm tới và tăng cường ảnh hưởng toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar cũng nhấn mạnh vai tṛ của Ấn Độ như một đồng minh kiên định của Nam bán cầu, cam kết hỗ trợ khu vực này trong thời kỳ khủng hoảng và trách nhiệm ngày càng tăng trên trường quốc tế.


All times are GMT. The time now is 21:20.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03659 seconds with 9 queries