VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Những hnh ảnh Si Gn năm 1970 của cựu nhn vin Mỹ (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1225771)

therealrtz 02-11-2019 10:33

Những hnh ảnh Si Gn năm 1970 của cựu nhn vin Mỹ
 
14 Attachment(s)
Đy l những bức ảnh v cng qu bu. Chng được một cựu nhn vin qun sự Mỹ Carl Nielsen. Chng ta cng khm ph Si Gn năm 1970 qua ảnh của Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Vỉa h bn ngoi thương x Tam Đa ở ng tư Cng L (Nam Kỳ Khởi Nghĩa) - L Lợi, Si Gn năm 1970. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Nh thờ Đức B. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Phụ nữ v trẻ em trong Thảo Cầm Vin Si Gn. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Cha Vĩnh Nghim thời điểm năm 1970 đang được xy dựng. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Bn ngoi khu chnh điện của cha Vĩnh Nghim. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Cha Vĩnh Nghim nhn từ bn kia đường Cng L (Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Một gc nhn khc về cha Vĩnh Nghim từ đường Cng L. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Khung cảnh nhn từ cầu Cng L. Bn tri l khu cư x Hng khng. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Bn trong đền thờ Hindu gio trn đường Tn Thất Thiệp. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Trong khun vin cha X Lợi. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Cha X Lợi nhn từ đường B Huyện Thanh Quan. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Cổng cha X Lợi. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Cu lạc bộ Golf Si Gn ở cạnh sn bay Tn Sơn Nhất. Ảnh: Carl Nielsen.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1549880482

Cột tọa độ bn ngoi sn bay Tn Sơn Nhất. Ảnh: Carl Nielsen.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 16:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.11424 seconds with 9 queries