VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Chia gà ngày Tết (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546638)

goodidea 11-25-2021 04:42

Chia gà ngày Tết
 
1 Attachment(s)
Cả nhà bác Tám gồm bốn người đang quây quần bên mâm cơm và con gà cúng mừng năm mới.

Bác Tám nói:

- Nhân dịp đầu năm, nhà ta sẽ làm mỗi người một câu lục bát, ai làm trúng chữ nào có liên quan đến các bộ phận của con gà th́ sẽ được chia phần đó.

Cả nhà hoan nghênh ư kiến của bác và náo nức chờ đợi. Bác Tám nói:

- Tôi là trụ cột trong nhà nên tôi sẽ làm thơ trước – bác đọc luôn câu thơ: "Trai thời trung hiếu làm đầu".

Cả nhà vỗ tay hoan hô trong khi bác cầm dao sấn lấy cái đầu con gà. Sau đó Bác Tám liếc qua thằng Út thấy nó đang găi đầu ra chiều suy nghĩ. Bác lẩm bẩm: "Chắc nó bí quá rồi…" và nói:

- Thôi thằng Út nhỏ nhất nhà nên nhường cho con làm thơ trước, trúng bộ phận nào lấy bộ phận đó.

Bất ngờ thằng nhỏ đứng dậy vỗ tay rồi xướng luôn:

- Công cha nghĩa mẹ hết ḿnh v́ con.

Đọc xong nó ôm ḿnh con gà rồi chạy luôn xuống bếp.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 01:38.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03438 seconds with 9 queries