VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   INTEL “QUAY XE” ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM LÀ BÀI HỌC CHO NHÀ CẦM QUYỀN ĐỂ CẢI CÁCH (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1844136)

florida80 11-13-2023 22:28

INTEL “QUAY XE” ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM LÀ BÀI HỌC CHO NHÀ CẦM QUYỀN ĐỂ CẢI CÁCH
 
1 Attachment(s)
11/13

iệc công ty Intel huỷ bỏ kế hoạch đầu tư vào Việt Nam do lo ngại về sự mất ổn định nguồn cung cấp điện, và t́nh trạng quan liêu, khiến một số chuyên gia cho rằng, nhà cầm quyền cần phải cải cách thể chế để giữ chân các công ty ngoại quốc, và thu hút thêm được nguồn vốn đầu tư ngoại quốc. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, báo Tuổi trẻ loan tin, kết quả của việc h́nh thành các cụm ngành công nghệ cao của Việt Nam khi đưa ra những ưu đăi lớn để thu hút Intel, và vốn của các công ty ngoại quốc đă không đạt như kỳ vọng. Việc này khiến nhà cầm quyền luôn thúc giục thúc đẩy mạnh cải cách thủ tục, và cần có các cơ chế hiệu quả hơn để thu hút, giữ chân các dự án có vốn đầu tư ngoại quốc. Nhưng điều này không dễ dàng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy thoái, những vấn đề nội tại ở Việt Nam, là thách thức lớn để giữ chân dài hạn, và thu hút các khoản đầu tư toàn cầu tiếp theo của Intel, cũng như nguồn vốn đầu tư từ ngoại quốc. V́ vậy, trong thời gian qua, các dự án đầu tư vào Việt Nam ít lan toả, và kết nối được với nền kinh tế trong nước. Trong 10 năm qua đầu tư tại Việt Nam, phần giá trị gia tăng trực tiếp là tiền lương, và thuế mà Việt Nam được hưởng từ Intel chưa đến 1% giá trị xuất cảng. Ngoài khâu lắp ráp, th́ các cấu phần khác gần như không có. Chỉ có một số ít công ty trong nước cung cấp được các dịch vụ, sản phẩm đơn giản như đóng gói, căng tin, và bảo vệ cho Intel. Về nhân lực, th́ ngay đến công ty trong nước như Viettel chỉ tuyển được 100 trong 2,000 sinh viên xuất sắc. Điều này đă nói lên được vấn đề của hệ thống giáo dục Việt Nam; các lao động chất lượng cao th́ đi định cư ngoại quốc ngày càng nhiều; hạ tầng ở hai đô thị lớn là Sài G̣n, và Hà Nội vừa yếu vừa thiếu.

koorlie 11-13-2023 22:54

Quote:

INTEL “QUAY XE” ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM LÀ BÀI HỌC CHO NHÀ CẦM QUYỀN ĐỂ CẢI CÁCH
Nhà cầm quyền CSVN đủ thông minh không cần bài học, dư biết một công ty hệ thống khuôn mẫu cơ bản như Intel th́ sẽ chẳng có cơ hội ǵ nhiều để chấm mút liếm láp cả.

Đây là vừa nhá xem điều kiện "quà cáp tương lai" xong th́ Intel bất măn rồi "cút". CSVN cũng ok bái bai chia tay dễ dàng, chúng ta lư tưởng mưu đồ khác nhau xa không hạp làm chung băng nhóm.

Tầm mức quan trọng của Intel là đối với VN, chứ không phải đối với CSVN. Có chăng là gián tiếp đỡ đần gánh nặng tai tiếng khi giúp một phần nuôi dân là cùng. Nhưng công sức trực tiếp Nhà Nước bỏ ra, so với thu hoạch trực tiếp các anh được lấy về lấp túi, th́ cũng không phải béo bổ ǵ lắm. Không cần phải quằn quại cố sức lấy ḷng Intel chi cho mất công.

Một công ty non trẻ nào khác, hoạt động kín đáo mờ ám với chi thu nhiều ngă rẽ th́ sẽ có lợi ích cho các bố hơn nhiều. Biết bố mày là ai không?

Quote:

một số chuyên gia cho rằng, nhà cầm quyền cần phải cải cách thể chế để giữ chân các công ty ngoại quốc
Chiên da... ngu.. hahaaa... Lải nhải chuyện dư thừa. Các em này mới là những kẻ CẦN BÀI HỌC nè.

Gibbs 11-14-2023 09:35

:animated-applause-s:animated-applause-s

toilaai00 11-14-2023 16:45

tuong lai con nhieu cong ty rut khoi vn vi chinh sach ngu xuan tham nhung hoi lo kho khan nen ho dau tu nuoc khac thoi

hongyen2000 11-15-2023 18:39

VN c̣n ...... khi c̣n bọn đỉnh cao trí tệ...và giỏ ní nuận...


All times are GMT. The time now is 19:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04143 seconds with 9 queries