VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   TPHCM 'siết' hoạt động kinh doanh casino, tṛ chơi điện tử dành cho người nước ngoài (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1846694)

Hanna 11-20-2023 13:59

TPHCM 'siết' hoạt động kinh doanh casino, tṛ chơi điện tử dành cho người nước ngoài
 
1 Attachment(s)
UBND TPHCM vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành tăng cường quản lư, giám sát hoạt động kinh doanh casino, tṛ chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Chỉ đạo được đưa ra nhằm thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính trước đó tại công văn số 8722 ngày 15/8/2023 về nội dung trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ tŕ, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino, tṛ chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định 03 và Nghị định 121 của Chính phủ, Thông tư 39 của Bộ Tài chính và ư kiến của Bộ Tài chính tại công văn 8722 và các quy định pháp luật có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện và dự thảo văn bản của UBND thành phố để báo cáo Bộ Tài chính.

Trước đó, Công an TPHCM đă kiến nghị Sở Tài chính làm đơn vị chủ tŕ, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị khác có liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino, tṛ chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Cùng với đó, Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lư nhà nước về an ninh, trật tự để kịp thời có biện pháp pḥng ngừa, đấu tranh và kiểm tra, xử lư đối với các hoạt động kinh doanh casino và tṛ chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trá h́nh, núp bóng để tổ chức đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.


All times are GMT. The time now is 20:21.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04096 seconds with 9 queries