VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Saudi Arabia phát hiện thêm nhiều mỏ khí đốt tự nhiên mới (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1846715)

Hanna 11-20-2023 15:34

Saudi Arabia phát hiện thêm nhiều mỏ khí đốt tự nhiên mới
 
1 Attachment(s)
Saudi Aramco đă phát hiện 2 mỏ khí đốt tự nhiên Al-Hiran và Al-Mahakik tại sa mạc Empty Quarter, phía Nam Saudi Arabia. Ngoài ra, khí đốt tự nhiên cũng được t́m thấy tại 5 hồ chứa trước đó.

Ngày 19/11, Saudi Arabia thông báo đă phát hiện các mỏ khí đốt tự nhiên mới ở vùng sa mạc Empty Quarter, phía Nam nước này.

Theo hăng thông tấn Saudi Arabia (APS), công ty dầu khí Saudi Aramco đă phát hiện 2 mỏ khí đốt tự nhiên Al-Hiran và Al-Mahakik tại khu vực trên. Ngoài ra, khí đốt tự nhiên cũng được t́m thấy tại 5 hồ chứa ở các mỏ được phát hiện trước đó.

Cũng theo APS, công ty Saudi Aramco đặt mục tiêu sản lượng khí đốt năm 2030 tăng 50% so với mức của năm 2021. Saudi Arabia là quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của nước này trị giá khoảng 34.400 tỷ USD. Khoảng 20% lượng dầu trên toàn thế giới đến từ Saudi Arabia./.


All times are GMT. The time now is 02:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03247 seconds with 9 queries