VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Trương Huệ Vân - cháu bà Trương Mỹ Lan đă khai ǵ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1846717)

Hanna 11-20-2023 15:42

Trương Huệ Vân - cháu bà Trương Mỹ Lan đă khai ǵ?
 
1 Attachment(s)
Trương Huệ Vân - cháu ruột bà Trương Mỹ Lan được tin tưởng giao làm Tổng giám đốc Tập đoàn VTP và đă thành lập nhiều công ty "ma" để vay vốn tại Ngân hàng SCB.
Được tin tưởng, quản lư nhiều công ty
Tại cơ quan điều tra (Bộ Công an), bị can Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Tập đoàn VTP khai nhận: là cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng, giao quản lư nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP. Đó là Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP, Công ty CP Tập đoàn Quản lư bất động sản Windsor, Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài G̣n Galleria, Công ty CP Eurasia Concept...
Trong quá tŕnh điều hành hoạt động các công ty này, từ năm 2021, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập các pháp nhân mới, sử dụng phương án kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty CP Lavifood (phương án khống về mua bán nông sản) để phối hợp với Ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng vào các mục đích khác nhau của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, Trương Huệ Vân đă chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập 52 pháp nhân mới và phối hợp với nhân viên Ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn.

Ngoài ra, Trương Huệ Vân c̣n chỉ đạo nhân viên tại 4 công ty có hoạt động kinh doanh như trên phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Nhưng các công ty trên hoạt động thua lỗ nên Trương Huệ Vân sử dụng tiền từ các khoản vay khác của các pháp nhân, cá nhân khác tại SCB để trả nợ cho các khoản vay này.

Thành lập 52 công ty "ma", tạo lập 155 khoản vay khống...
Theo cơ quan điều tra, năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifoood từ ông Lê Thành và giao cho Trương Huệ Vân quản lư, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng giám đốc Công ty CP Lavifoood). Trong quá tŕnh hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifoood vay vốn Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, bà Lan thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty "ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifoood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích của bà Lan và Vân.

Ngoài ra, trong quá tŕnh điều hành Công ty CP Sài G̣n Galleria, Công ty Eurasia Concept, Vân c̣n chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho các hoạt động của các công ty này, nhưng khi cần trả nợ th́ không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Từ năm 2020, Vân đă chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến 17.10.2022, 155 khoản vay này c̣n dư nợ hơn 2.834 tỉ đồng (dư nợ gốc hơn 2.809 tỉ đồng, lăi hơn 25 tỉ đồng).


Qua lời khai của các bị can, người liên quan, C03 xác định Trương Huệ Vân đă thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "Tham ô tài sản", liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỉ đồng.

Bị can Trương Huệ Vân đă thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong quá tŕnh giải quyết vụ án; nhận thức rơ hành vi phạm tội, đă tự nguyên, phối hợp với gia đ́nh nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, nên đề nghị xem xét khi lượng h́nh.


All times are GMT. The time now is 20:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03774 seconds with 9 queries