VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Computer News|Tin Vi Tính (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=180)
-   -   550 nhân viên OpenAI dọa nghỉ việc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1846723)

sunshine1104 11-20-2023 15:53

550 nhân viên OpenAI dọa nghỉ việc
 
1 Attachment(s)
550 trong số 770 nhân viên OpenAI đă "nổi dậy" kư vào thư ngỏ, cho biết sẽ nghỉ việc và đầu quân cho Microsoft, trừ khi hội đồng quản trị công ty từ chức.

"Quá tŕnh sa thải Sam Altman và loại Greg Brockman khỏi hội đồng quản trị đă gây nguy hiểm cho tất cả công việc đang thực hiện, làm suy yếu sứ mệnh cũng như công ty của chúng ta", thư gửi lên hội đồng quản trị OpenAI ngày 20/11 có đoạn. "Hành vi đó thể hiện rơ rằng hội đồng quản trị hiện tại không có đủ năng lực để giám sát OpenAI".

Theo Wired, một số nhân viên OpenAI đă thức cả đêm để tranh luận về việc đi hay ở sau khi nghe tin Altman không trở lại điều hành công ty. Những người khác cho biết họ thất vọng v́ không hề nhận được thông báo ǵ liên quan tới vụ sa thải lănh đạo.

"Microsoft đă đảm bảo với chúng tôi rằng tất cả nhân viên OpenAI đều có vị trí tại công ty con mới, nếu chúng tôi chọn về với họ", bức thư nêu. "Chúng tôi tin con đường tốt nhất hiện tại là ban quản trị từ chức và bổ nhiệm một hội đồng quản trị đủ năng lực có thể dẫn dắt công ty phát triển ổn định".

Đáng chú ư, Ilya Sutskever cũng kư vào thư này. Nhà khoa học trưởng của OpenAI được cho là nhân vật chủ chốt tác động tới việc sa thải Altman.

Cùng thời gian bức thư được hé lộ, Sutskever cũng đăng trên X: "Tôi vô cùng hối hận v́ đă tham gia hành động cùng hội đồng quản trị. Tôi chưa bao giờ có ư định làm tổn hại OpenAI. Tôi yêu những ǵ chúng ta đă cùng nhau xây dựng và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để công ty về lại một nhà".

Trước đó, nhiều nhà đầu tư như Microsoft, Thrive Capital, Sequoia Capital và Tiger Global, gây sức ép với OpenAI nhằm khôi phục vị trí cho Sam Altman và Greg Brockman. Ngày 19/11, nhiều lănh đạo chủ chốt của OpenAI đă bày tỏ sự ủng hộ Altman trên nền tảng X. Hai trong số đó là Giám đốc vận hành Brad Lightcap và Giám đốc công nghệ Mira Murati.

Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán giữa hội đồng quản trị và Sam Altman, cựu CEO quyết định không quay về công ty. Ngày 20/11, CEO Microsoft Satya Nadella đăng thông điệp lên X rằng Altman "cùng các cộng sự" đă đồng ư gia nhập tập đoàn để lănh đạo một nhóm chuyên nghiên cứu AI tiên tiến mới.

Altman chia sẻ lại thông điệp từ Nadella và nói "sứ mệnh tiếp tục". Trong khi đó, cựu chủ tịch OpenAI Greg Brockman cho biết đi cùng họ sẽ có ít nhất ba tài năng hàng đầu của công ty cũ là Szymon Sidor, Jakub Pachocki, Aleksander Madry và có thể "nhiều hơn nữa".


All times are GMT. The time now is 19:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03290 seconds with 9 queries