VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Người xin quốc tịch Mỹ sẽ dễ thở hơn dưới thời Biden (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1439641)

Romano 02-23-2021 08:49

Người xin quốc tịch Mỹ sẽ dễ thở hơn dưới thời Biden
 
1 Attachment(s)
Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa tiến hành điều chỉnh đối với hệ thống nhập tịch và di trú, theo hướng giảm độ khó đối với bài thi quốc tịch Mỹ so với yêu cầu trước đây dưới thời Tổng thống Donald Trump.Theo tờ The Hill hôm 23.2, bài thi quốc tịch Mỹ vừa được tăng độ khó vào tháng 12.2020 sẽ chuyển về phiên bản “dễ thở” hơn, được áp dụng từ năm 2008.
Trước khi măn nhiệm, chính quyền Tổng thống Trump quy định bài thi quốc tịch phải được chọn từ 128 câu hỏi, đồng thời tăng độ khó của nội dung và câu trả lời.
Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Biden, bài thi được chuyển về phiên bản từ năm 2008, và thí sinh chỉ phải học 100 câu.
Một số nội dung của bài thi cũng được điều chỉnh, nhưng chưa rơ chi tiết của những thay đổi mới.Website của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cung cấp tài liệu cho cả hai phiên bản bài thi năm 2020 và 2008. Cả hai đều yêu cầu kiểm tra miệng, theo đó một viên chức USCIS sẽ đặt ra một loại các câu hỏi.

Bài thi phiên bản năm 2008 chỉ bao gồm 10 trong số 100 câu theo tài liệu, trong khi phiên bản 2020 tăng lên 20 trong số 128 câu. Dù chọn phiên bản nào, di dân cần trả lời đúng 60% số câu hỏi nếu muốn thông qua.
USCIS sẽ sử dụng phiên bản bài thi năm 2008 đối với các di dân nộp đơn nhập tịch Mỹ trước ngày 1.12.2020 và từ ngày 1.3.2021 trở đi. Các đương đơn nộp trong khoảng giữa hai thời điểm này sẽ có quyền chọn phiên bản bài thi phù hợp.

QueMe 02-23-2021 14:39

"Former guy" biết cách làm tiền, biết cách móc túi người dân qua lệ phí xin vào quốc tịch Mỹ, đống thời làm khó khăn bài thi để cứ mỗi lần thi rớt th́ những tên ngố này phải đóng $725 USD nửa để phải thi "rớt" nửa.

Đây mới đúng là cách làm ăn của 1 nhà chuyên môn "lừa đăo"


All times are GMT. The time now is 09:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03646 seconds with 9 queries