VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Đ nn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1244791)

florida80 05-15-2019 20:07

Đ nn
 
1 Attachment(s)
Bc sĩ phng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới: "Hnh như lu nay ng bị một vật g đ hnh hạ, đ nn".
Bệnh nhn nhỏm ngay dậy, ni thầm vo tai vị bc sĩ:
- ng ni hon ton đng nhưng ng hy ni khẽ thi. Thưa bc sĩ, "vật ấy" đang đứng ở phng ngoi kia ka!

https://i.imgur.com/RskPoQV.gif


All times are GMT. The time now is 18:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.19467 seconds with 8 queries