VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Công hiệu không? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1244793)

florida80 05-15-2019 20:12

Công hiệu không?
 
1 Attachment(s)
Bác sĩ hỏi thăm bệnh nhân:
- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
- Ồ, vâng! Cảm ơn bác sĩ đă chạy chữa.
- Thực sự công hiệu phải không?
- Vâng, thuốc rất tốt bác sĩ à!
- Vậy th́ tôi phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.


https://i.imgur.com/1AFBGX9.gif


All times are GMT. The time now is 19:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.12655 seconds with 8 queries