VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Phải kiện! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1244795)

florida80 05-15-2019 20:16

Phải kiện!
 
1 Attachment(s)
Tại pḥng tư vấn hôn nhận & gia đ́nh, một người đàn ông rầu rĩ:
- Tôi mới đi công tác xa. Ngay trước hôm về, tôi đă đánh điện tín báo cho vợ tôi là tôi sẽ về sau một ngày. Vậy mà hôm sau, khi bước vào pḥng, vẫn thấy tên hàng xóm đáng ghét. Anh khuyên tôi nên làm ǵ?
Anh chuyên viên tư vấn giận dữ:
- Thế mà ông bỏ qua được à? Phải kiện! Ông phải kiện ngay bên Bưu chính v́ cái việc làm ăn quá sức cẩu thả này!

https://i.imgur.com/b7P9NDJ.gif


All times are GMT. The time now is 06:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.15134 seconds with 8 queries