VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Cc nh nghin cứu đ tm thấy nguồn dung nham ni lửa su cực độ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1246435)

Cupcake01 05-21-2019 10:49

Cc nh nghin cứu đ tm thấy nguồn dung nham ni lửa su cực độ
 
1 Attachment(s)
Vừa qua, cc nh nghin cứu đ xc định được một nguồn dung nham ni lửa chưa từng được biết đến trước đy ở độ su cực độ của Tri Đất, trong vng chuyển tiếp giữa lớp phủ trn v lớp phủ dưới.

Trong cc đảo Bermuda, cc nh địa chất đ tm thấy bằng chứng nguyn liệu ni lửa từ vng chuyển tiếp, giữa 400 v 650 km bn dưới bề mặt của Tri Đất.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1558435655

Một nguồn dung nham ni lửa ở độ su chưa từng thấy vừa được cc nh khoa học pht hiện.

Nh nghin cứu địa chất Esteban Gazel thuộc Đại học Cornell cho biết: "Chng ti hy vọng dữ liệu vừa tm thấy cho thấy ni lửa l một sự hnh thnh cc lớp phủ, một sự nổi dậy từ lớp phủ su hơn giống như ở Hawaii. Đy l lần đầu tin chng ti tm thấy một dấu hiệu r rng từ vng chuyển tiếp nằm su trong lớp phủ của Tri Đất cho thấy rằng ni lửa c thể hnh thnh theo cch ny.

Ni lửa Hawaii c nguồn gốc ở độ su từ 200 đến 400 km. Nhưng ni lửa của Bermuda bắt nguồn từ su hơn nhiều, trong một khu vực giu nước, tinh thể v đ nng chảy.

Cc nh địa chất tm thấy bằng chứng ny trong một mẫu li được khoan ở Bermuda vo năm 1972. N di hơn 700 mt v về cơ bản n chnh l dng thời gian của lịch sử địa chất khu vực. Khi vật chất được lắng đọng, n tạo thnh một lớp trong đ v cc nh nghin cứu c thể nghin cứu chng để ti tạo lại cc sự kiện trong qu khứ.

Cc nh nghin cứu đ phn tch mẫu đ, tm kiếm cc đồng vị, nguyn tố vi lượng, bằng chứng về nước v chất bay hơi, hy vọng kết quả của họ sẽ cho thấy rằng ni lửa l một ngọn ni lửa từ lớp phủ pha trn.

"Lần đầu tin ti nghi ngờ rằng qu khứ ni lửa của Bermuda l rất đặc biệt khi ti lấy mẫu li v nhận thấy kết cấu đa dạng v khong vật học được bảo tồn trong cc dng dung nham khc nhau. Chng ti nhanh chng xc nhận sự phong ph trong cc thnh phần nguyn tố vi lượng. Thật th vị khi đi qua kết quả đầu tin của chng ti ... những b ẩn về Bermuda bắt đầu h lộ", nh địa chất Sarah Mazza thuộc Đại học Mnster ni.

VietBF sưu tầm


All times are GMT. The time now is 17:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.34594 seconds with 8 queries