VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Làm tốt ba việc này bạn có thể thay đổi được vận mệnh của ḿnh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1253720)

PinaColada 06-18-2019 09:12

Làm tốt ba việc này bạn có thể thay đổi được vận mệnh của ḿnh
 
1 Attachment(s)
Bạn có muốn thay đổi vận mệnh? Nếu muốn bạn chỉ cần làm tốt 3 việc này. Nhất định sẽ thành công!

1. Càng chăm chỉ th́ càng may mắn

Muốn có cuộc sống suôn sẻ may mắn trước hết phải học cách chăm chỉ. Một người ưu tú sẽ luôn nh́n đến những điều tốt đẹp để cố gắng, phấn đấu nhiều hơn.

Ngược lại, những người b́nh thường lại không biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống mà chỉ nh́n thấy sự yếu kém, điểm xấu của người khác.

Hăy nhớ rằng: Càng chăm chỉ sẽ càng may mắn.

2. Thích nghi với hoàn cảnh

Người thành công hạnh phúc phải là người biết vượt qua gian khó để thích nghi và chiến thắng nghịch cảnh. Bởi lẽ cuộc sống chẳng khi nào có thể măi b́nh lặng suôn sẻ được.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1560848995

Trạng thái tốt nhất chính là thích nghi với mọi hoàn cảnh, khi gặp chuyện rắc rối không vội vàng cũng không nóng nảy.

3. Oán trách chính là một liều thuốc độc

Óan trách khiến bạn bị hủy hoại ư chí, tự hủy hoại cuộc sống của ḿnh. Oán trách vận mệnh không bằng tự ḿnh thay đổi vận mệnh. Than thở cuộc sống không bằng tự ḿnh cải thiện cuộc sống ấy.

Bất kể việc ǵ khó khăn nên thử nhiều phương pháp để giải quyết khắc phục, nên ít kiếm cớ và t́m lư do. Người mạnh mẽ kiên cường không phải là người không có nước mắt, mà là người biết nuốt nước mắt vào trong để cố gắng nỗ lực chạy về đích nhanh hơn.

Thuật pháp có thể giúp tránh né, chứ không thể tiêu trừ kiếp nạn

Sống giữa cơi thế tục xô bồ, ai ai cũng cho rằng làm người là phải có danh vọng, tiền tài. Nhưng tiền tài từ đâu mà có? Kỳ thực tiền tài đến từ phúc đức tích luỹ của mỗi người, cũng là do phúc đức sinh ra.

C̣n có một số ít người cho rằng vận mệnh phụ thuộc vào bát tự. Nhưng bát tự chỉ có thể quyết định được phúc phận tại thời điểm chào đời. Cho dù một người mang trên ḿnh bát tự không tốt, đặt định cuộc đời sẽ phải chịu nhiều đau khổ, hoặc giả có một người trước đây làm nhiều điều ác, tương lai sẽ gặp quả báo; nhưng nếu như họ có thể cải tà quy chính, bỏ ác làm lành, không ngừng tích đức hành thiện th́ sau 5 năm tới 10 năm vận mệnh sẽ được thay đổi, bát tự đă không c̣n ứng nghiệm nữa.

C̣n một người có bát tự cát tường, đặt định người đó sẽ được sống trong giàu sang phú quư, nhưng nếu có phúc mà lại không biết hưởng, luôn làm điều xấu th́ sớm muộn phúc phận cũng bị tiêu tan.

Con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh là hành thiện, tích đức, cải biến nhân tâm.


All times are GMT. The time now is 17:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02967 seconds with 8 queries