VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị cách chức (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1254291)

nguoiduatinabc 06-20-2019 10:36

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị cách chức
 
1 Attachment(s)
Liên quan đến những vi phạm của ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài G̣n (Sagri). Mới đây Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kư quyết định kỷ luật cách chức Tổng giám đốc Sagri của ông Lê Tấn Hùng.
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1561026994
Ngày 20/6, UBND TP.HCM thông tin, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa kư quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài G̣n (Sagri) v́ vi phạm nghiêm trọng trong quá tŕnh làm việc.

Quyết định được triển khai từ 19/6/2019.

Theo đó, với vai tṛ là Tổng giám đốc, ông Lê Tuấn Hùng có trách nhiệm trước những sai phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng về quản lư tài chính, đầu tư dự án; về quản lư sử dụng mặt bằng, nhà đất trong doanh nghiệp… tại Sagri.

Trước đó, ngày 12/6, UBND TP.HCM có quyết định đ́nh chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH Một thành viên.

Quyết định đ́nh chỉ do Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm kư.

Thanh tra thành phố, Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch UBND thành phố kết luận, ông Lê Tấn Hùng, thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH Một thành viên có các sai phạm: Vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Ông Lê Tấn Hùng không đủ phẩm chất để tiếp tục lănh đạo, điều hành Tổng công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH Một thành viên.


All times are GMT. The time now is 19:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03312 seconds with 8 queries