VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Funny Clips | Clip Vui Nhộn (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=242)
-   -   Khi người hiện đại trở về thời Tam Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1268630)

Gibbs 08-13-2019 06:43

Khi người hiện đại trở về thời Tam Quốc
 
1 Attachment(s)
Gặp ḿnh mà trở về như vậy không biết thế nào luôn. Cũng may ảnh mê game Tam Quốc, coi như đi một chuyến du lịch dài hạn ở nơi cực xa. (trích từ phim bộ HỒI ĐÁO TAM QUỐC)All times are GMT. The time now is 06:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03187 seconds with 8 queries