VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Lo ngại về mạng xă hội Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1268717)

cha12 ba 08-13-2019 15:11

Lo ngại về mạng xă hội Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam
 
1 Attachment(s)
8/13/19

RFA- Thông tin đăng kư tên miền Weibo.vn cũng như bảng hiệu của ‘Công ty cổ phần Weibo Truyền thông mạng xă hội Việt- Trung’ xuất hiện ở Hà Nội trong những ngày qua khiến nhiều người trong nước quan ngại mạng Weibo của Trung Quốc đến Việt Nam.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1565709087
Truyền thông trong nước vào các ngày 8 và 9 tháng 8 loan tin vừa nêu. mạng báo Thanh Niên cho biết theo t́m hiểu th́ cách thời điểm bản tin loan đi một tuần lễ có công ty Weibo Joint Stock Company do người có tên Nguyễn Lê Minh Quân sinh năm 1988 ở Hà Nội đăng kư.

C̣n mạng báo Tuổi Trẻ vào ngày 8 tháng 8 loan tin hiện có tên miền www.weibo.vn đăng kư vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 do Nguyễn Lê Minh Quân là chủ thể đăng kỳ sử dụng. Người này cũng là người đăng kư giấy phép kinh doanh thành lập công ty cổ phần Weibo.

VTC News cũng có tin cho biết Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội là đơn vị cấp phép cho công ty cổ phần Weibo và tên miền www.weibo.vn.

Mạng báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Bộ Thông tin- Truyền thông rằng cơ quan này chưa hề cấp phép hay xét duyệt hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp nào có hoạt động liên quan đến mạng xă hội Weibo Trung Quốc. Bộ Thông tin- Truyền thông Việt Nam đến thời điểm này chưa nhận được thông tin ǵ từ phía Weibo Trung Quốc về việc mở hoạt động của họ tại Việt Nam.

Weibo hay Sina Weibo là trang mạng xă hội có 30% người sử dụng mạng ở Trung Quốc dùng. Weibo ra đời v́ chính phủ Trung Quốc cấm Facebook và Twitter tại Hoa Lục.

Ho Chu Tiem 08-13-2019 15:18

cái ǵ tới rồi nó sẽ tới, khi Weibo có mặt th́ họ sẽ cấm Facebook, chỉ là thời gian

cha12 ba 08-13-2019 15:36

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3712697)
cái ǵ tới rồi nó sẽ tới, khi Weibo có mặt th́ họ sẽ cấm Facebook, chỉ là thời gian

:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:


All times are GMT. The time now is 05:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03717 seconds with 8 queries