VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Biếm: Hoàng đế xử án (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1268719)

cha12 ba 08-13-2019 15:44

Biếm: Hoàng đế xử án
 
1 Attachment(s)
8/13/19

Ở một xứ thiên đường nọ, có một vương quốc hùng mạnh được cai trị bởi Vượng Vin đại đế. Vị hoàng đế này rất độc tài nên ông ta luôn dùng h́nh thức trảm bề tôi để răn đe.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1565711020
Một hôm ông ta tức giận v́ biết có 6 đại thần trong triều dám đem vật phẩm đại đế ban ra ngoài bán giá rẻ. Ngay lập tức vị đại đế ấy cho lâm triều và xử tội ngay và luôn các tội đồ trên. Ở trên ngai vàng nh́n xuống, hoàng đế hỏi:

– Trẫm hỏi các ngươi! Trẫm đă ra lệnh cho tất cả các bá quan văn vơ là “người Vin dùng hàng Vin”. Tại sao các ngươi trái lệnh? Ai cho các ngươi đem tặng vật của ta bán, hả?

Tất cả im lặng, bỗng một người trong 6 phạm nhân cất tiếng nói:

– Bẩm Vin đại đế, xe của chúng thần mua của bệ hạ chứ có phải là đồ tặng đâu ạ?

– Dù đó là thứ ta bán, ngươi cũng không được đem bán, hiểu chửa?

– Nhưng thưa Vin đại đế …

– Im! Không nhưng không nhị ǵ hết. Bay đâu!

– Dạ!

– Lôi tên này ra trảm v́ tội lắm mồm! (Xong đời tội đồ thứ nhất)

Tất cả 5 người kia tái mặt, bỗng Vin Đại đế chỉ mặt một người hỏi:

– Ngươi! V́ sao đem xe vin phét của ta bán?

– Bẩm đại đế, con muốn đi Toyota, con không muốn đi vin phét hu hu…

– Trảm! Ngươi sỉ nhục vin phét ta. (Xong tội đồ thứ 2)

– C̣n tên kế bên. Tại sao đem vin phét bán?

– Bẩm đại đế, con vin phét mới đi có 20 km chảy nhớt lai láng nên con bán.

– Trảm! Không lư do lư trấu ǵ cả. (Xong tội đồ thứ 3)

– C̣n ngươi? Sao bán vin phét?

– Bẩm đại đế, thần mới đi có 10km nó chết máy nên thần bán.

– Trảm! Lại lư do lư trấu. (Xong tội đồ thứ 4)

– C̣n ngươi? Sao bán vin phét?

– Dạ bẩm Vin đại đế, con kẹt tiền nên bán huhu

– Trảm! Không lư do lư trấu ǵ hết. (Xong tội đồ thứ 5)

– C̣n ngươi? Sao bán vin phét hả?

– Bẩm Vượng Vin đại đế, con lỡ dại tha cho con huhu

– Trảm! V́ tội dại dột dám bán vin phét của ta. (Xong nạn nhân thứ 6)

Xong buổi xử án nhanh gọn, Vượng Vin đại đế quay ra hỏi bá quan văn vơ trong triều đ́nh Vin Rúp:

– Các ngươi thấy chưa? C̣n dám rao bán vin phét nữa không?

Tất cả đồng thanh đáp:

– Bẩm bệ hạ, ngàn lần không, trăm ngàn lần cũng không ạ.

Các quan đại thần vừa đáp xong th́ tiếng thái giám vang lên:

– Băi triều!

Đỗ Ngà

wonderful 08-13-2019 17:38

Chém là phải...bịt đầu mối...để lường gạt tiếp...:hafppy::hafppy:

https://www.vietbf.com/forum/attachm...9&d=1565482462

https://www.vietbf.com/forum/attachm...0&d=1565482837


All times are GMT. The time now is 06:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03757 seconds with 8 queries