VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Ba điều ước (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1268734)

florida80 08-13-2019 17:44

Ba điều ước
 
1 Attachment(s)
C một người kia đến nh thờ v xin Cha ban cho 3 điều ước .Cha đồng v hỏi ngươi ước g?
Điều ước thứ 1:Con ước mnh được dẹp trai .Cha :Ta đồng .
Điều ước thứ 2:Con muốn được giu sang . Cha :Ta đồng .
Điều ước thứ 3: Xin cha cho con 3 điều ước .Cha nhn người đn ng v tội , mỉm cười v ni :Con thấy chn ta bị g khng ?
Người đn ng :Dạ chn cha bị đng đinh . Cha ni :Chn tao m khng đng đinh th tao đ chết my rồi !


https://i.imgur.com/eEwnyDv.gif


All times are GMT. The time now is 20:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03426 seconds with 8 queries