VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Thiên đường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1268735)

florida80 08-13-2019 17:51

Thiên đường
 
1 Attachment(s)
Giáo sư hỏi cả lớp:

– Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?

Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:

– Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm “Thiên đường đă mất”. Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm “Thiên đường trở lại”.

https://i.imgur.com/jrIOSYO.gif

phokhuya 08-13-2019 23:24

:hafppy::hafppy::hafppy::thankyou::6:


All times are GMT. The time now is 05:43.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03422 seconds with 8 queries