VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Kẻ cắp gặp b gi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283746)

florida80 10-08-2019 23:38

Kẻ cắp gặp b gi
 
1 Attachment(s)
Một b lo đ hơn 80 tuổi vẫn chưa c chồng nhưng rất giu c, v giu c nn lc trẻ, nhiều người thanh nin đến với b chỉ v ci gia ti ấy.
> Cướp nhầm hng m / Đi cướp vẫn khng qun cưa gi

B đ trải qua nhiều cuộc tnh nhưng b thấy họ đều khng thương b thật lng m chỉ v tiền, nn b quyết định ở vậy. Rồi một buổi tối nọ bọn cướp đ đột nhập vo nh b, đo xới tm kiếm khắp nh nhưng vẫn khng thấy của cải của b.

- B lo, khai mau ti sản b giấu ở đu.

- Ta khng ni.

- B khng ni chng ti sẽ giết b ngay lập tức, khai mau.

- C chết ta cũng khng ni.

Bọn cướp bn tnh, nếu giết b ấy th cũng khng lấy được của cải, cuối cng bọn chng cũng nghĩ ra kế hay.

- B hy khai ra chỗ giấu ti sản, nếu khng chng ti sẽ hiếp dm b

- Hứa rồi đ nha.

Bọn cướp bỏ chạy tn loạn.

https://i.imgur.com/IjDk0fp.png

phokhuya 10-08-2019 23:41

:hafppy::hafppy::hafppy:

florida80 10-08-2019 23:45

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3751611)
:hafppy::hafppy::hafppy:

https://i.imgur.com/qhh3cTT.gif

anhhaila 10-08-2019 23:59

Chuyện cười ny hay nhất đầu tuần đ nha , ( hnh như trng tim đen ai đ , đang nhảy đựng ka ) Thanks Ms.FL80

florida80 10-09-2019 00:10

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 3751621)
Chuyện cười ny hay nhất đầu tuần đ nha , ( hnh như trng tim đen ai đ , đang nhảy đựng ka ) Thanks Ms.FL80

<marquee>Thank for supporting ,anhhaila.</marquee>


All times are GMT. The time now is 02:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04213 seconds with 8 queries