VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Hơn 10 bản thảo sách giáo khoa bị đánh giá không đạt chuẩn ṿng thẩm định (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283838)

Cupcake01 10-09-2019 08:31

Hơn 10 bản thảo sách giáo khoa bị đánh giá không đạt chuẩn ṿng thẩm định
 
1 Attachment(s)
Dự kiến trong tháng 10, Bộ GD&ĐT công bố các bộ sách giáo khoa được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phê duyệt, cho phép sử dụng trong chương tŕnh giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD&ĐT cho biết đă tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.

Các bản thảo nhận được đến từ các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên - Xă hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh.

Sau thẩm định ṿng 1, không có bản thảo sách giáo khoa nào được đánh giá đạt. Đa số bản thảo được đánh giá “đạt nhưng cần chỉnh sửa”. Nếu bản thảo thuộc diện trên, các tác giả chỉnh sửa theo góp ư của hội đồng và đề nghị thẩm định ṿng 2.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1570609851
Năm học 2019-2020, học sinh lớp 1 sẽ được học sách giáo khoa của chương tŕnh giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Quỳnh Trang.

Chiều 8/10, Bộ GD&ĐT đă kết thúc ṿng thẩm định lần hai. 11 bản thảo bị đánh giá không đạt. Đây là những văn bản chưa đáp ứng được các quy định của chương tŕnh giáo dục phổ thông 2018 (theo Thông tư 32) và các quy định tại Thông tư 33.

Bộ GD&ĐT nhận định nhiều bản mẫu sách giáo khoa được các tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới của chương tŕnh giáo dục phổ thông. Các bộ sách này có trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh h́nh thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Đặc biệt, nhiều tác giả tuổi cao, sức khỏe đă yếu nhưng với tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đă nghiên cứu và biên soạn các bản thảo theo chương tŕnh mới.

Một số bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc mới, hiện đại, tiếp cận cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam. Các bộ sách bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Bộ GD&ĐT cho hay mỗi thành viên hội đồng nhận bản thảo sách giáo khoa từ ban tổ chức và nghiên cứu độc lập (15 ngày).

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 01:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03296 seconds with 8 queries