VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   UNESCO muốn xây c̣n Vn muốn đập là sao? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283840)

Romano 10-09-2019 08:39

UNESCO muốn xây c̣n Vn muốn đập là sao?
 
1 Attachment(s)
Mấy ngày nay ṭa nhà Mă Ṕ Lèng Panorama đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó việc xây dựng này là hoàn toàn trái phép và vi phạm cảnh quan thiên nhiên. Tuy nhiên ít ai biết rằng UNESCO từng khuyến nghị xây 1 điểm dừng chân ở đây...Báo cáo cho biết, danh thắng đèo Mă Ṕ Lèng (hay c̣n gọi là Mă Pí Lèng) đă được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng danh thắng cấp quốc gia năm 2009.

Nơi này đă được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong các quy hoạch, gồm: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nh́n 2030; quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nh́n đến năm 2030.

Năm 2017, UBND tỉnh Hà Giang ban hành quyết định về quy định quản lư, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đă được nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo đó, UBND tỉnh đă giao cho các huyện, thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn lực để quản lư, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đă được xếp hạng trên địa bàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lư nhà nước đối với các hoạt động quản lư, bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

Đối với danh thắng đèo Mă Pí Lèng, trong những năm qua đă được khách du lịch đánh giá là điểm đến hấp dẫn của tỉnh Hà Giang. Nơi đây có phong cảnh đẹp. Tuy nhiên, cung đường đèo này chưa có điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản, Mă Pí Lèng.Đáng chú ư, theo báo cáo được địa phương này, trước đó, hồi tháng 2/2018, GS. Guy Martini - Tổng thư kư Ban điều phối Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) - UNESCO từng khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mă Pí Lèng (huyện Mèo Vạc).

Căn cứ báo cáo khuyến nghị của chuyên gia GGN, UBND tỉnh Hà Giang đă tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra và có văn bản chỉ đạo, giao cho huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện.

“Yêu cầu hoàn thành trước tháng 7/2018 để phục vụ cho kỳ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 2 năm 2018 (tháng 9/2018)” - báo cáo thông tin.

Trước thông tin phản ánh về công tŕnh nhà nghỉ xây dựng tại khu vực Mă Pí Lèng của các cơ quan truyền thông, UBND tỉnh Hà Giang cho biết, vị trí xây dựng ṭa nhà này nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh Mă Pí Lèng.

Tuy nhiên, theo điều 37 Luật Di sản văn hóa th́ công tŕnh này có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của danh thắng Mă Pí Lèng. Do đó, cần có ư kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về hồ sơ công tŕnh nhà nghỉ, nhà hàng Panorama chưa có cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư và cấp phép xây dựng, UBND tỉnh Hà Giang xác định trách nhiệm ban đầu thuộc về UBND huyện Mèo Vạc trong công tác quản lư quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Ngày 2/10 vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đă ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra công tŕnh xây dựng tại khu vực Mă Pí Lèng, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9/10.

Về quan điểm và phương hướng giải quyết của tỉnh, địa phương này cho biết không bao che sai phạm và kiên quyết xử lư nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời khắc phục những sai phạm trong xây dựng công tŕnh nhà nghỉ, nhà hàng Panorama theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các vấn đề về xác định ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, tỉnh Hà Giang sẽ báo cáo xin ư kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và mời các chuyên gia giúp đánh giá làm cơ sở để xử lư các vi phạm theo quy định.

koorlie 10-09-2019 17:52

Quote:

UNESCO muốn xây c̣n Vn muốn đập là sao?
UNESCO đề nghị xây cái vista point, là chỗ chung cho khách du lịch.

Nhưng mụ Anh xây cái quán ăn tư nhân cho bă thu tiền.

VN mà có giỏi th́ đập xuống là phải rồi.

Giống như có lời đề nghị là xây trường học, mụ tú bà liền xây cái nhà thổ, xây xong mụ ta c̣n già họng hỏi tới --> "UNESCO muốn xây c̣n Vn muốn đập là sao?"

CSVN vẫn c̣n đang giấu kỹ, không cho biết mụ cán bộ Anh có sở hữu lô đất đó hay không.

Chúng nhất quyết không ghi ra chủ đất là của ai, chung cho cả VN hay là tên riêng của ông nào, để sau vụ đấu đá này giành được th́ chúng dễ bề xoay trở.

cha12 ba 10-09-2019 18:19

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3752016)
UNESCO đề nghị xây cái vista point, là chỗ chung cho khách du lịch.

Nhưng mụ Anh xây cái quán ăn tư nhân cho bă thu tiền.

VN mà có giỏi th́ đập xuống là phải rồi.

Giống như có lời đề nghị là xây trường học, mụ tú bà liền xây cái nhà thổ, xây xong mụ ta c̣n già họng hỏi tới --> "UNESCO muốn xây c̣n Vn muốn đập là sao?"

CSVN vẫn c̣n đang giấu kỹ, không cho biết mụ cán bộ Anh có sở hữu lô đất đó hay không.

Chúng nhất quyết không ghi ra chủ đất là của ai, chung cho cả VN hay là tên riêng của ông nào, để sau vụ đấu đá này giành được th́ chúng dễ bề xoay trở.

:hafppy::hafppy::hafppy:
UNESCO chưa biết VC...chưa làm nó đă ăn trước rồi


All times are GMT. The time now is 01:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03648 seconds with 8 queries