VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Thống đốc California kư luật giới hạn việc tăng tiền thuê nhà (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283899)

cha12 ba 10-09-2019 17:05

Thống đốc California kư luật giới hạn việc tăng tiền thuê nhà
 
1 Attachment(s)
10/09/19

SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom đă kư luật giới hạn tỷ lệ tăng tiền thuê nhà mỗi năm là 5% cộng thêm lạm phát, cho tới ngày 1 tháng 1, 2030.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1570640653
Ventura County Star News Photo
Đạo luật mới kư hôm thứ Ba cũng cấm các chủ nhà trục xuất người thuê nhà mà không có lư do hợp lư, nghĩa là các chủ nhà sẽ không thể đuổi người thuê nhà để họ có thể tăng tiền đối với người thuê nhà mới.

Đạo luật mới của California được ban hành giữa lúc tiểu bang đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở và nạn vô gia cư. T́nh trạng tăng tiền nhà bất ngờ là một trong các nguyên nhân góp phần vào nạn vô gia cư ở tiểu bang.

Đạo luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2020, nhưng sẽ áp dụng cho các khoản tăng tiền thuê nhà bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, 2019, để ngăn không cho các chủ nhà “tranh thủ” tăng tiền thuê. Vào đầu năm nay, Oregon đă giới hạn tỷ lệ tăng tiền thuê nhà tại tiểu bang này là 7% cộng lạm phát. California và Oregon là 2 nơi duy nhất giới hạn tỷ lệ tăng tiền thuê nhà trên toàn tiểu bang.

California có khoảng 17 triệu người thuê nhà, và hơn phân nửa trong số này phải chi ít nhất 30% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà. Tuy nhiên, đạo luật mới của California cũng có rất nhiều ngoại lệ, khiến đạo luật này dự kiến sẽ chỉ hỗ trợ được cho khảong 8 triệu người thuê nhà.

Luật mới không áp dụng cho các ṭa nhà xây trong ṿng 15 năm qua – một điều khoản được cho là nhằm khuyến khích các hăng địa ốc xây dựng thêm nhà mới. Luật cũng không áp dụng cho các ngôi nhà “single family home,” ngoại trừ các ngôi nhà thuộc sở hữu của các công ty hoặc các quỹ đầu tư địa ốc, và cả các ngôi nhà “duplex,” nơi người chủ cũng sống trong 1 trong các căn nhà tại đây.

Viễn Đông

tctd 10-09-2019 19:18

Quote:

Đạo luật mới kư hôm thứ Ba cũng cấm các chủ nhà trục xuất người thuê nhà mà không có lư do hợp lư, nghĩa là các chủ nhà sẽ không thể đuổi người thuê nhà để họ có thể tăng tiền đối với người thuê nhà mới.
hoan hô Galvin Newsom ..

laingo10 10-09-2019 23:01

Quote:

Originally Posted by woolee (Post 3752083)
Good for Californian even I am Coloradoan
hehehe

Đạo luật này rất hay
Trời ạ sao không thấy ai hoan hô ǵ cả không lẽ họ toàn là những người chủ cho thuê mướn nhà
hehehe
:mad:Dĩ nhiên là im re rồi. Làm chủ nhà ở Calif, hàng năm trả tiền thuế nhà và thuế đất muốn khùng luôn.


All times are GMT. The time now is 20:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03371 seconds with 8 queries