VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Con biết rồi! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283910)

florida80 10-09-2019 18:09

Con biết rồi!
 
1 Attachment(s)
Có một đứa bé, đầu óc đần độn, hay nói những câu gở miệng. Cả nhà đều biết chuyện này cho nên dặn đi dặn lại nhiều lần:

– Này, hôm nay là ngày tết, đừng nói gở đấy!

– Nhớ nhé, toàn là người lớn cả, đừng nói gở mà phải đ̣n đấy.

Nhưng, chứng nào vẫn tật ấy. Một hôm, nhà chú họ tổ chức đám cưới, bố đứa bé dắt con cùng đi. Trước khi đi, bố đă dặn kỹ càng, con đă gật đầu, nói rất rơ ràng:
https://i.imgur.com/TepJjwb.gif
– Con biết rồi, không được nói gở.

Bố xoa đầu con và dắt đi dự tiệc đám cưới.

Trước khi ngồi vào mâm cỗ, bố lại dặn con lần nữa:

– Nhớ lời bố dặn, không được nói gở đấy?

Đứa bé nói thật to:

– Con biết rồi, không nói gở, đám cưới chứ có phải là đám ma đâu!


All times are GMT. The time now is 22:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03257 seconds with 8 queries