VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Mua v xổ số (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283914)

florida80 10-09-2019 18:26

Mua v xổ số
 
1 Attachment(s)
Mua v xổ số

C bn v: Anh ơi, mua một v xổ số nh! bảo đảm l sẽ trng lớn.

Người mua: Ti mua rồi!

C bn v: Mua thm v nữa, mua nhiều trng nhiều.

Người mua: Nếu khng trng th sao?

C bn v: Đến gặp em!

Người mua: Tm em phỏng c ch g?

C bn v: Mua thm một v nữa!
C bn v số rất lm lỉnh để c thể bn được v số. Tuy nhin, cu chuyện ny cn muốn nhắc nhở mọi người đừng bao giờ tin tưởng v say m xổ số, l đề, cờ bạc qu mức.Bởi khng c điều g l chắc chắn cả.

https://i.imgur.com/tGC4fuY.gif

anhhaila 10-09-2019 21:42

Cn ng gi mới trng số hm qua cười kh kh ni :
-Giờ tui mới hiểu nếu khng mua v số th khng bao giờ trng số .


All times are GMT. The time now is 21:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03404 seconds with 8 queries